Co hrozí řízením s vypršením práv

Ve většině moderních zemích je řidičský průkaz, obvykle nazvaný "práva", vydáván na omezenou dobu. Tato inovace nepřekročila Rusko. Nyní, na rozdíl od Sovětského svazu, kde byl tento doklad vydáván na věčné bázi, je třeba potvrdit právo řídit vozidlo v intervalech 10 let. S platnými právy nemůžete sedět za volantem.

Zda pomůže rozhodnout se o snížení nehod na silnicích, zlepší se kultura řidiče a zda pomůže zvýšit úroveň znalostí pravidel silnice, ukáže čas. My, jako účastníci silničního provozu, potřebujeme vědět, jaká sankce za práva uplynula, je relevantní a jaký jiný trest může být pro tento trestný čin.

Obsah

 • 1 Situace, ve kterých byl řidič bez osvědčení
 • 2 Je nutné obnovit práva
 • 3 Kdy může být řidič potrestán?
 • 4 Jaký je trest pro nedostatek práv
 • 5 Chování řidiče s inspektorem
 • 6 Výměna řidičského průkazu

Situace, ve kterých byl řidič bez osvědčení

Odpovězte na otázku o trestu za nedostatek práv při ověřování dokumentů ze strany policejního důstojníka pomůže Kodexu Ruské federace o správních porušeních. Kapitola 12 uvádí varianty trestu. Jeden z nich je v pořádku, což dělá 500 rublů. Inspektor může také použít správní "mrkev" jako "varování" v prvním takovém případě namísto finanční "hole".

jaká je sankce za práva uplynula

Po splatnosti

Podobný vývoj je možný. za přítomnosti platného osvědčení, které nevypršela. Nepřímo lze tuto skutečnost potvrdit pomocí cestovního pasu, pojištění automobilu a dokladů o vozidle. Pokud jsou tyto dokumenty s vámi, pak zůstane šance přesvědčit důstojníka DPS o jeho zapomnění, protože když skončí činnost práv, pak bude trest alespoň desetkrát.

Je nutné obnovit práva

Většina z nás je zvyklá na skutečnost, že pokud budeme pozdě platit za jakoukoli službu, pak jsme za ni potrestáni pokutami, pokutami nebo nějakými dalšími nucenými platbami. Žádná podobná nebo jiná sankce za neobnovení řidičského průkazu nejsou stanovena zákonem.

Potřebujete vědět, že práva s vypršením platnosti lze kdykoli obnovit.

Ti, kteří se zajímají o to, kolik můžete cestovat s právy s uplynutými platbami, by však měli pochopit, že po datu uvedeném ve sloupci "Platné do" bude dokument nahrazen dobrovolně. Nová práva nabudou účinnosti od data uvedeného v obnoveném certifikátu, nikoli od data ukončení starých práv.

co hrozí řidiči na koni s vypršením práv

Vzorová řidičská licence

Kdy může být řidič potrestán?

Zákon o bezpečnosti silničního provozu uvádí všechny případy, kdy dokument, který umožňuje řízení vozidla, je neplatný. Článek 28 obsahuje čtyři souhrnné body:

 1. doba platnosti certifikátu uplynula;
 2. pomocí lékařské prohlídky byly zjištěny jakékoli kontraindikace pro řízení nebo jiné vozidlo;
 3. objevení dříve nezjištěných omezení, která neumožňují řízení dopravy;
 4. zbavení práva řízení na základě rozhodnutí soudních nebo jiných orgánů.
Viz také: Jak zkontrolovat auto při zákazu registračních akcí

kolik můžete řídit s platnými právy v Rusku

Pokud řidič spadne pod některý z těchto bodů, pak podle současného zákona nemůže řídit žádné vozidlo a bude vědět, co hrozí řízení s vypršanými právy. S tímhle občanská průkazka může být v držení občanaale v těchto čtyřech situacích nezaručuje povolení k jízdě.

Jaký je trest pro nedostatek práv

Porušení prvních tří bodů je trestáno pokutu od 5000 do 15000 rublů. Při jídle a jízdě po zbavení práv, výši pokuty dosáhne 30 000 rublů. Pro správné vyhledávání je také možné použít určité období až 15 dní nebo jmenování nucené práce po dobu 100-200 hodin. Tyto typy sankcí nelze legálně použít pro určité kategorie osob (těhotné, zdravotně postižené atd.). Nehmotný trest za tento přestupek je zřídka používán.

je možné cestovat v Rusku s platnými právy

Trestná lhůta po splatnosti

To končí přímé tresty, ale mohou to mít další důsledky. Řidič musí být odstraněn z řízení předat kontrolu dopravy znamená pro jiného řidiče legálně. To znamená, že politika CTP musí mít právo řídit třetí stranu.

Pokud v pojištění není žádná položka a vedle ní není známý řidič, pak auto evakuováno do placené oblasti. Budete také muset zaplatit za tuto položku. I když by bylo nutné nejprve zjistit, zda je možné řídit s vypršanými právy, aby nedošlo k takové situaci.

Chcete-li se vyhnat odesílání automobilu do oblasti trestů, můžete v protokolu uvést petici pro inspektora, aby odložil auto pouze do doby, než váš přítel nebo vám přinese platná práva. V tomto případě můžete získat 500 rublů.

Chování řidiče s inspektorem

Existuje řada pravidel, která pomohou občanům, aby při komunikaci s úředníky činnými v trestním řízení nevyvolávali situaci. Při pozorování nekomplikovaného postupu mu můžete dokonce naklonit k sobě:

 • v každé situaci je to nutné být zdvořilý při komunikaci s úředníkem donucovacích orgánů; často výsledek komunikace ovlivňuje další akce policejního důstojníka;
 • Podle dokumentu Ministerstva vnitra č. 185, zapsaného dne 02.03.2009. inspektor nemůže zastavit auto mimo pevnou staniciTaké zaměstnanec orgánů je povinen zabránit dalším porušením pokynů a pravidel, jimž mohou být takové připomínky připomínány slušně;
 • někdy majitelé automobilů zkusit reklasifikovat porušení na mírnější, skrytí práv vypršela a vysvětlování jejich nepřítomnosti jejich zapomnětlivostí; v některých situacích to funguje.
jak dlouho můžete řídit s platnými právy

Správné chování s inspektorem DPS

V každém případě musíte dodržovat pravidla a zákony, abyste se nepodrobili nepřiměřenému nebo nežádoucímu trestu. Za tímto účelem stačí znovu zaregistrovat nový dokument v určeném časovém období.

Viz též: Vše o programu pro recyklaci aut

 Výměna řidičského průkazu

Certifikát je možné nahradit dříve, než se stává neplatným v čase. Chcete-li to provést, musíte provést několik bodů. Postup nahrazení řidičského průkazu je následující:

 1. provádět uplatnění zavedeného vzorku pro nahrazení práv;
 2. zhotovte fotokopii svého cestovního pasu a vezměte si jeho originál;
 3. získat informace o vhodnosti řízení dopravy vybrané kategorie;
 4. přinesou staré číslo;
 5. mít kartu řidiče;
 6. získat doklad potvrzující neexistenci zbavení práv;
 7. zaplatit státní poplatek a dělat tři 3x4 fotky.

Postup výměny obvykle trvá jeden pracovní den. Je důležité mít k dispozici všechny dokumenty.

LEAVE ANSWER