Při zaplacení daně z prodeje automobilů

Ze zákona je při prodeji vozidla vlastníkem určitého příjmu. To znamená, že občan je povinen platit daň z prodeje automobilu.

Výše platby závisí na několika zjevných faktorech. Musí být zváženy bezprostředně před transakcí, aby nedošlo k porušení zákona. Existují také situace, kdy není zapotřebí zaplatit žádnou částku do rozpočtu.

Obsah

  • 1 Když nemusíte platit daň
  • 2 Nenápadnost podání prohlášení
  • 3 Získání daňových odpočtů
  • 4 Závěr

Když nemusíte platit daň

Aby ušetřil své peníze a aby neprováděl zbytečné platby, musí každý majitel automobilu znát situace, ve kterých zůstane před zákonem upřímný, a v dobré víře uskutečnit transakci prodeje automobilu. Současná sazba činí 13% z příjmu. Vzhledem k nákladům na vozidlo musíte dávat hodně.

V pohodlnější situaci jsou majitelé automobilů kdo koupil auto před více než 36 měsíci. Tito vlastníci jsou po provozování vozidla po dobu tří let osvobozeni od daně podle článku 216 daňového řádu. Majitelé nemovitostí, kteří je vlastnili více než tři roky, mohou požádat o stejná práva.

kde platit daň z automobilu

Každé tři roky se auto prodalo, je úplně legální, že nezaplatíte daň. Tato forma prodeje je výhodnější než opětovné vydání na základě obecné plné moci, neboť není zapotřebí trvalé opětovné registrace dokladů a dalších souvisejících potíží.

Musíte vědět, že dalším pozitivním faktorem při prodeji automobilů po jejich držení po dobu delší než tři roky je nedostatek podání daňového přiznání.

Proto pro ty, kteří pochybují o tom, zda je zapotřebí platit daň při prodeji automobilu, stojí za to čekat po třech letech po jeho akvizici, po této době nic neplatí.

Druhá situace, kdy majitel vozu nemusí platit daň po prodeji automobilu, je nedostatek dodatečných příjmů. To znamená, že se vozidlo prodává za nižší cenu, než byla dříve zakoupena. Ve skutečnosti vlastník odcizeného majetku v tomto případě nezíská žádný zisk, takže není třeba platit žádné daně.

Viz také: Jaký je rozdíl mezi crossover a SUV?

kdy je zaplacena daň z automobilu

Musíte vědět, že při prodeji automobilu za snížené náklady se daň nezaplatí, ale daňové úřady musí předložit potvrzující deklaraci, že auto bylo koupeno, bylo dražší než prodalo.

Nenápadnost podání prohlášení

Každý daňový poplatník je povinen vyplnit prohlášení 3-NDFL a předat je daňovým úřadům a informovat o příjmech státu. Dokončený dokument se předá nejbližší organizaci, která se nachází v místě registrace žadatele. K převodu dochází po zaplacení daně z prodeje automobilu. To se děje několika způsoby:

  • osobně občan;
  • prostřednictvím pošty;
  • pomocí internetu.

jak zaplatit daň z automobilu

Poskytování informací nastane v příštím kalendářním roce po prodeji automobilu. Uzávěrka je 30. dubna, takže vlastník automobilu, i když uzavřel dohodu v prosinci, má čtyři celé měsíce, než předá informace státu.

Potřebujete vědět, že nepodání daňového přiznání znamená správní odpovědnost ve formě pokuty.

Dnes výše pokuty činí 5% z ceny prodaného vozu. Taková podstatná pokuta bude nezbytně vybírána od pachatele za příjmy vzniklé v předchozím roce. Existuje minimální limit, který nesmí být nižší než 100 rublů. Pokud tedy občan ignoruje tento trest, pak po 180 dnech čeká na podstatnější 30% trest z částky transakce.

To znamená, že ti, kteří hledají způsob, jak platit daň z prodeje automobilu, by neměli přemýšlet o následcích. Kromě placení povinné platby se musíte postarat o podání prohlášení.

Daňový odpočet

Prodej auta je dražší než koupil, obchodník s automobily nemůže vynaložit další peníze na zdanění. Tato operace pomůže daňovým odpočetům, které jsou uvedeny v daňovém zákoníku. Neboť jen při transakcích s nemovitostmi můžete získat tento bonus, ale také z prodeje movitého majetku.

Viz též: Který je lepší vybrat: Solaris nebo Rio

jak neplatíte daň z automobilu

Potřebujete vědět, že prodávat auto, které majitel vlastnil méně než tři roky, ale podle zákona se má za to, že majitel obdržel příjem, pak se můžete spolehnout na zákonné daňové odpočty.

Musíte vědět, že maximální daňové odpočty činí 250 000 rublů.

Toto pravidlo umožňuje levným automobilům ušetřit značné procento během prodeje. V návrhu této operace existují jemnosti, například zaměstnanec inspektorátu není povinen informovat o existenci daňových odpočtů. Daňový poplatník by měl nezávisle shromažďovat balíček všech dokumentů, pro které bude dávka poskytnuta. Vezme v úvahu všechny automobily prodávané za kontrolované období, tedy kalendářní rok.

Je důležité zachovat všechny platební doklady (šeky, kavitace apod.) O změnách vozu, což umožní pozdější vydání daňového odpočtu. Pouze jejich předložením můžete doufat, že snížíte daň.

Potřebuji platit daň při prodeji auta?

V některých případech strany transakce nezávisle na této částce souhlasí, které budou specifikovány v dokladech a peněžních prostředcích převedených kupujícím na prodávajícího. V této situaci však existuje určité riziko, že prodávající dostane méně peněz, pokud se kupující ukáže jako bezohledný účastník transakce. Proto je žádoucí provádět nejčestnější operace.

Závěr

Dokonce i slušní občané nemohou platit daň z prodeje automobilů z právních důvodů. Použijte stroj déle než 3 roky, nebo jej prodat za méně, než byl zakoupen. Je třeba vyplnit pouze formulář 3-NDFL až do 30. dubna následujícího roku po transakci.

LEAVE ANSWER