Změna práv - co s pojištěním?

Právní formality mohou zaměnit motoristy s různými úrovněmi výcviku. Po zavedení dočasného řidičského průkazu zůstává otázka, zda je nutné změnit pojistku při nahrazení práv, nadále aktuální pro mnohé.

Je nutné dodržovat tato pravidla nejen proto, aby poskytla inspektorovi platné doklady k ověření, ale také aby vyřešila nuance pojišťovnami. Ten může způsobit potíže s platbami v případě nehody.

Obsah

 • 1 Změna zásad
 • 2 Časové a výstražné situace
 • 3 Další informace
 • 4 Změna zásad

Změna zásad

Při podpisu smlouvy s pojišťovnou jsou obě strany zodpovědné za její shodu. Právnická osoba je povinna kompenzovat vzniklou škodu v průběhu incidentu a řidič musí předložit aktuální informace pojistiteli. To zajistí dostupnost správných dat v databázích společnosti.

pokud změníte práva, je nutné změnit pojistné

Pokud řidič získá novou licenci, bude mít další řadu a číslo. Při sjednocení s pojistnou smlouvou může být v této situaci odškodnění za nehodu odepřeno. Také řidič může ztratit kumulativní bonus za dlouhou zkušenost. V důsledku těchto důsledků řidič, který změnil práva, neví, co s pojištěním dělat, je prostě povinen poskytnout pojistitelům aktualizovaný certifikát. Současně není nová smlouva podepsána.

Časové a výstražné situace

Kontaktujte společnosti, které vydaly CTP, musíte s těmito případy:

 • změnil seznam řidičů, kteří mohou řídit toto vozidlo;
 • tam byl náhradní certifikát;
 • změnila dobu provozu vozidla;
 • po zakoupení CTP se majitel vozidla změnil a pokud změníte číslo vozidla do tří dnů (v pracovních dnech), budete muset kontaktovat opravu v databázi vozu.

Existují však určité omezení, které v takových případech neumožňují měnit informace:

 • jedno auto je vydáno pro každé auto a nebude fungovat pro jiné auto;
 • datum vypršení platnosti smlouvy se nemění;
 • společnost, se kterou byla pojistka uzavřena, se nemění.
Viz také: Přípustné rychlosti v Rusku

když jsem změnil své práva, co s pojištěním dělat

Další informace

Potřebujete vědět, že přizpůsobení zaměstnanci společnosti by mělo být provedeno v databázi v den žádosti vlastníka vozu.

V samotném dokumentu existuje samostatný sloupec pro speciální značky. Její zástupce má právo vyplňovat a ověřovat údaje pečetí. Je povinné uvést datum a čas vyhotovení ochranné známky.

V případech, kdy je nutné fyzicky nahradit pojistnou smlouvu, je možné prodloužit provoz o dva pracovní dny. Během pěti pracovních dnů se aktualizace provádí pomocí jediné databáze PCA.

Předpokládá se, že číslo předchozího dokumentu bude uvedeno v novém řidičském průkazu. To zjednoduší problémy, které vznikají u zásad.

Musím změnit pojištění při nahrazování práv

Podle pravidel společnosti OSAGO společnost může přijmout platbu od vlastníka automobilu k opravě dat.

Změna zásad

Povinným dokumentem pro získání náhrady škody při nehodě je politika CTP. Bez řádně vyplněného a platného dokumentu nemůžete řídit vozidlo. Jedná se o správní porušení a je potrestán pokutou.

Pokud potřebujete získat ověřený duplicitní dokument, musíte mít k tomu dobrý důvod:

 • fyzické poškození;
 • krádež nebo ztráta;
 • změna jména (požadované podpůrné dokumenty z matričního úřadu nebo jiných subjektů, například oddací list);
 • při přidání jednoho nebo více ovladačů (služba je zaplacena).

Když změnil práva, ať už je nutné změnit pojistné, řidiči o tom uvažují, když je inspektor zastaví. Ovšem v této situaci bude mít dopravní policista právo potrestat vlastníka automobilu.

LEAVE ANSWER