Nenechte si ujít chodce: jaký je trest?

Dopravní pravidla dávají přednost chodcům na "zebře" ve většině situací. Ovšem nedůvěřiví řidiči mají tendenci rychle proklouznout takovými oblastmi a dochází k porušení stávajících dopravních pravidel. V tomto ohledu je nutné zvýšit pokutu pro pěší, aby se zajistilo, že obyčejní občané budou pohodlně překračovat silnici.

Obsah

 • 1 Skutečná změna právních předpisů
 • 2 Vysvětlení pojmu "přechod pro chodce" (PP)
 • 3 Aktuální interpretace dopravních pravidel
 • 4 výše pokut
 • 5 Nenechal jsem ujít chodce: jak dokázat svou nevinnost?

Skutečná změna právních předpisů

Současná pravidla upravující vztah mezi řidiči a osobami překračujícími silnici na pevném místě byla v roce 2014 přijata jako základní forma. Tam byly regulovány vzájemné vztahy účastníků hnutí a byly popsány nové typy událostí, které byly interpretovány jako porušení pravidel.

jaká je pokuta za to, že nepřišel chodec na přechod pro chodce

Současná sankce za to, že nechodila chodec na přechod pro chodce, byla přijata v pozměňovacích návrzích zaznamenaných na podzim roku 2017. V revidované verzi pravidel byly provedeny následující změny:

 • objasnil pojem "přechod pro chodce";
 • byl zákaz motoristů při předjíždění na křižovatce;
 • zákonodárci přesněji určovali, jak lidé projdou dálnicí;
 • Pro cyklisty byl jiný zákaz neuskutečnění pohybu na zebře.

Potřeba změn je spojena s poměrně velkým počtem nehod v takových případech. To je velmi smutná statistika.

Vysvětlení pojmu "přechod pro chodce" (PP)

V minulé verzi SDA byl PP chápán jako prostor vozovky, který byl omezen určitými dopravními značkami a přítomností správných značení na vozovce. Současná pravidla poněkud rozšířila výklad.

Podle platných norem může být PP umístěno již na silnici nebo na tramvajových kolejích, které se často nacházejí přímo na dělicí liště.

S takovou interpretací, kdyby mu neprocházel chodce, jaký druh pokuty za to zaplatí později, měl by také vědět řidič tramvaje. Nicméně nedoporučujeme zkoušet osud a technické schopnosti populární železniční dopravy v naší zemi. To je způsobeno vysokou setrvačností a velkou hmotností vozidla. Je nepravděpodobné, že by mohl v případě nouze rychle brzdit.

Viz také: Pokyny kruhových objezdů: dopravní pravidla

Také v časném vydání pro automobily byl tabu předjíždění v přítomnosti chodců na zebře. V současné verzi bylo takové omezení odstraněno a nyní předjíždění je nepřijatelné i bez chodců. V opačném případě budou uloženy administrativní finanční pokuty.

Důležitým faktorem je nutnost zastavit se před přechodem, kdy se jiné vozidlo stalo na paralelním pruhu. Pravidla jsou zakázána pohybovat se jedním směrem, pokud vůz projde kolem pěšího vozu. Akce se potrestá stejným způsobem jako odmítnutí chodce. Dříve měl řidič právo jít, aby se ujistil bezpečnost křižovatky PP.

Současná interpretace dopravních pravidel

Vysvětlení se týká odstavce 14 stávajících předpisů. Ne každý ví, co se stane, když řidič neprochází chodcem na přechodu pro chodce nebo jak by se měl motorista chovat na neregulovaném PP. Podle nových pravidel se místo fráze "přeskočit chodce" začalo používat pojem "ustupovat". To zdůrazňuje stejná práva účastníků silničního provozu.

Výnos pro motoristy je nutný i v případě, kdy občané nebo skupina občanů ustupovala pouze na vozovce. Taková pravidla se vztahují na části tratí tramvaje.

Legislativa jasně uvádí, jak to má být provedeno. Každý účastník hnutí by neměl dělat nic, co by ostatním účastníkům mohlo přinést výsadu změnit jejich rychlost nebo přizpůsobit směr pohybu.

pokud nezmeškáte pěší, jaký trest

Dopravní policie shledala za nezbytné objasnit průsečík křižovatky cyklisty. Nyní musí nutně překročit silnici a řídit svého blízkého dvoukolového přítele. Cyklista, který způsobil nehodu a jezdil na kole, bude považován za dopravního pachatele.

Sankce

V každém prokázaném případě budete muset zaplatit částky v rozmezí 1 500 až 2 500 rublů za rok 2018. Specifická velikost je určena závažností porušení podle pachatele. Zároveň musí mít silniční důstojníci důkaz o vinu. Tradičně je pro toto video používáno nedávno.

Viz také: Potřebuji technickou prohlídku nového vozu?

V každém případě se motorista rozhodne samostatně, zda existuje důvod k odvolání proti takovému rozsudku. V případě, že jste před vámi prošli přepravou, která zařízení uzavřela a nebylo možné jasně posoudit situaci, pak bude Themis na vaší straně. Během procesu se bude brát v úvahu nejen stav řidiče, ale také to, jak se choval, ať už uprchl z místa porušení nebo pomohl potenciální oběti. V ostatních případech se částka bude muset rozdělit.

Nenechal jsem ujít chodce: jak dokázat svou nevinnost?

Někteří dopravní inspektoři mohou zneužívat své povinnosti a interpretovat situaci, která není ve prospěch motoristů. V tomto případě, pokud jste přesvědčeni, že máte pravdu, můžete se určitými kroky chránit:

 • inspektor musí požádat o důvod zastávky a požádat o doklad totožnosti;
 • je důležité vyžadovat přípravu protokolu a ne "vyřešit problém na místě";
 • má řidič právo zapojit okolní chodce jako svědky, kteří jsou schopni potvrdit přítomnost překážek nebo náhle vyčerpat občany na silnici
 • pomůže řidiči nahrávat vlastní DVR.

Při sestavování se doporučuje podepsat protokol a zadat do něj poznámky a fakta, jinak bude událost problematická. K tomu je dáno desetidenní období, během něhož se stížnost odvoláváme vedoucímu oddělení nebo okresnímu soudu. Je však třeba mít na paměti, že pokud bude stížnost zamítnuta, částka pokuty se zdvojnásobí.

LEAVE ANSWER