Je povoleno předjíždění na přechodu pro chodce?

Jednou z nejdůležitějších oblastí automobilové dopravy je přechod pro chodce. Při jeho překročení musí být řidiči velmi pozorní. Je důležité vzít v úvahu hranice této zóny, aby se zabránilo možnému trestu. Jakou pokutu za předjíždění na přechodu pro chodce by měl vědět každý odpovědný řidič.

Základní pojmy

Před pochopením podstaty problému je nutné porozumět terminologii, protože "předjíždění" a "postupování" jsou ve skutečnosti odlišné pojmy. Tato skutečnost ovlivňuje velikost trestu a možné sankce.

V současných dopravních pravidlech spadá každá verze předjíždění do pojmu "předem". Tyto pojmy však nejsou totožné, proto nejsou všechny zálohy předjížděny.

Advance se nazývá pohyb jednoho vozidla s omezením rychlosti vyšší než je průměrná rychlost vozidla pohybující se ve stejném směru.

Druhá definice je poněkud odlišná. Dáváme to dále.

Předjíždění se chápe jako manévr postupu, doprovázený odchodem do blížícího se pruhu.

jaký je trest pro předjíždění přechodu pro chodce

Před provedením takových akcí je motorista povinen zajistit maximální bezpečnost při provádění manévru. Ujistěte se, že máte pod kontrolou blížící se pruh. Prostor na něm by neměl být jen volný, být viděn na dlouhou vzdálenost, ale také mít dostatek volného prostoru.

Manipulaci předjíždění nelze povolit v následujících případech:

  • na vozidle dopředu řidič zapnul levý směrový signál;
  • auto, které se pohybuje stejným směrem, začalo před vámi předjet;
  • vozidlo, které se pohybuje za vámi, demonstruje vaše záměry a začne předjíždět.

Je-li přítomen jeden z faktorů, neměli byste začít nebezpečný manévr.

Разрешается ли выполнить обгон на пешеходном переходе

Někdy řidiči mají zájem o to, zda pravidla umožňují, aby v oblasti určeném pro pěší projít silnicí. Odborníci to podmíněně připouštějí. Pokud je však otázka konkrétně například možné předjet na přechodu pro chodce, pak bude odpověď rozhodně negativní.

Viz také: Jaký je trest za řízení bez pojištění

Pro usnadnění navigace a připravenosti řidiče z velké vzdálenosti jsou všechny přechody pro pěší na všech silnicích vyznačeny zvláštními značkami a silničními značkami na straně silnice. V takové specializované oblasti je nezbytné dát se těm, kteří se pohybují v kolmém směru.

V současných dopravních pravidlech pro všechna auta je přísně zakázáno předjet na zebře. Neočekávají se žádné výjimečné okolnosti.

V opačném případě existuje značná penalizace za předjíždění na přechodu pro chodce. Navíc, že ​​motorista napíše významnou pokutu, dlouhodobě zbavuje řidičského průkazu.

je povoleno předjíždět na přechodu pro chodce

Podle pravidel má inspektor možnost zbavit se práv v období 4 až 6 měsíců v prvním případě. Také částka pokuty přichází na 5 tisíc rublů. Pokud došlo k opakování porušení, můžete zůstat bez důležitého dokumentu po dobu jednoho roku.

Na neregulovaném přechodu pro chodce, který je umístěn mimo osídlení nebo přímo v něm, je podobná odpovědnost jako u regulovaného. Léčba bude stejná.

Některá zložitá pravidla vám pomáhají, abyste nebyli penalizováni:

  • blížící se zadanému úseku trasy, chcete snížit omezení rychlosti;
  • Okamžitě před zónou značky a zebrou zastavení;
  • stojíme, dokud chodci nedokončí svou cestu na druhou stranu;
  • Postupně se začínáme pohybovat a ujistěte se, že se na cestě neobjevili další chodci.

Pokud nedodržíte dopravní předpisy na průsečíku přechodu, můžete získat pokutu 1500 rublů

Inspektor silniční policie může tento manévr zvážit, pokud nastane následující situace:

  • Předjíždění začalo 5 m před zebrou a po něm bylo dokončeno 5 m;
  • událost začala mimo přechodovou zónu a zastavila se přímo v ní;
  • událost začala při přechodu a skončila mimo zebra.

Také se odkazovalo na porušení odchodu řidiče do blížícího se pruhu a návratu zpět k jeho pruhu v důsledku neschopnosti předjíždět. Buďte pozorní!

Viz také: Jak předat inspekci

LEAVE ANSWER