Jak vydat politiku ctp online

По правилам дорожного движения, действующим в России, каждый автомобилист обязан иметь страховой полис. Действующее законодательство позволяет зарегистрировать данный документ во всех базах данных не только при личной встрече с представителями страховых компаний, но и дистанционным способом. Однако, большинство автомобилистов до сих пор не знает, jak vydat elektronickou politiku CTP prostřednictvím internetu.

Obsah

 • 1 Co je e-politika?
 • 2 Hlavní charakteristiky dokumentu
 • 3 Které pojišťovny vydávají politiku CTP online
 • 4 Jaký je design
 • 5 Nemožnost nákupu elektronické politiky
 • 6 Zkontrolujte elektronickou politiku inspektory silniční policie

Co je e-politika?

Je třeba mít na paměti, že elektronická pojistná smlouva vydaná na dálku je potvrzením skutečnosti, že byla provedena pojistná transakce. Má plnou právní sílu a je součástí všech příslušných databází v kombinaci s PCA. Je-li to nutné, jeho obraz a aktuální parametry mohou být vyvedeny na libovolný elektronický nosič.

jak vydat elektronickou politiku CTP prostřednictvím internetu

Majitel automobilu má možnost nezávisle ověřit platnost tohoto dokumentu tím, že ho zkontroluje proti registru. Pokud je to žádoucí, elektronické pojištění CTP může být vytištěno na papíře. Obraz je také možné zobrazovat libovolným způsobem.

Musíte vědět, že všechny akce s virtuálními dokumenty týkajícími se povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí stranou se řídí článkem 15 federálního zákona č. 223 01/07/15.

Moderní politika CTP v elektronické podobě má podobnou strukturu jako klasický papírový dokument. Obsahuje stejné pole a stejné informace.

K nákupu elektronického CTP musí vlastník vozidla projít algoritmem krok za krokem:

 • je vybrána vhodná pojišťovna, která je schopna poskytnout požadovanou službu;
 • předběžná registrace se provádí na internetových stránkách společnosti, zároveň se otevře virtuální kancelář;
 • je důležité mít nebo otevřít e-mailovou adresu;
 • uživatelé získají hesla a přihlašovací údaje pro transakce.

Když je služba plně zaplacena běžnému účtu společnosti, uživatel je odeslán soubor s dokumentem na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci. Také na vydaném osobním účtu motoristy zveřejněném na internetových stránkách pojišťovny jsou uloženy duplicitní soubory odeslané po celou dobu spolupráce.

Je třeba vzít v úvahu, že majitel automobilu má právo nejen získat elektronickou politiku CTP, ale i jeho papírový ekvivalent v tradiční podobě.

Zaslání dokumentu v jeho obvyklé podobě na žádost uživatele se provádí na jeho poštovní adrese. Tato služba se platí dodatečně a je nepovinná.

jak nakupovat elektronické OSAGO

Pro výpočet nákladů na zpracování má téměř každá webová stránka kalkulačku online. Informace o vaší přepravě, včetně modelu, značky, roku výroby, počtu kilometrů a jízdních zkušeností, jsou zadávány do příslušných polí. Budete také muset zadat odhadované náklady na vozidlo.

Hlavní charakteristiky dokumentu

Pojištění automobilů CTP prostřednictvím internetu má své pozitivní i negativní stránky. Výhody tohoto jevu zahrnují:

 • takový dokument nemůže být fyzicky zničen, ztracen, zapomenut atd., protože v případě potřeby bude vždy možné jej vytisknout za téměř všech podmínek nebo jej zobrazit na elektronickém zařízení připojeném k internetu;
 • ověřit dostupnost registrace v databázích PCA bude možné kontrolou prostřednictvím stávajících online registrů pomocí notebooku, tabletu nebo smartphonu;
 • není třeba fyzické vyhledávání společnosti poskytující tuto službu, protože všechny právnické osoby se nacházejí v síti a přístup do kanceláře je organizován bezprostředně po registraci;
 • nákup se provádí téměř okamžitě odkudkoliv v zemi pomocí smartphonu nebo tabletu připojeného k síti;
 • Služby vytvořené na webu umožňují okamžité výpočet nákladů na budoucí dokument;
 • většina Spojeného království poskytuje možnost platit jakýmikoli prostředky, včetně plateb VISA, MC, MIR nebo pomocí populárních elektronických peněženek;
 • Značný počet společností poskytuje službu registrace elektronické pošty;
 • nemusíte čekat na původní formuláře;
 • zaměstnanec společnosti nebude rušivý nabídnout nebo přesvědčit, aby zajistil další placenou službu;
 • Pojistná smlouva CTP pro elektronické pojištění bude mít pro všechny řidiče jednotnou cenovou kalkulaci za stejných vstupních podmínek, například stejné auto a zkušenosti s jízdou.
Viz též: Parkování pro osoby s omezenou pohyblivostí: pravidla

Stojí za to, že tato zkušenost má některé negativní aspekty:

 • elektronické šíření dokumentů u nás mezi uživateli není dostatečně rozvinuté, proto může způsobit určitou nedůvěru;
 • je třeba se obávat těch podvodníků, kteří jsou schopni přijímat prostředky od uživatelů a neposkytují služby;
 • Bude možné prokázat dostupnost e-politiky pouze v případě, že jste připojeni k síti.

co vypadá elektronická pojistka

Největší nepohodlí pociťují starší lidé při práci s těmito službami. Minimalizovat rizika po vytištění souboru. Výsledný papír můžete uložit jako běžnou politiku.

Které pojišťovny vydávají politiku CTP online

Každá pojišťovna, která se zabývá návrhem elektronického pojištění, musí mít otevřenou virtuální speciální službu. Je vhodnější procházet webovou stránku ruského svazu pojistitelů, kde je uveden seznam všech pojišťoven.

Práce těchto služeb je přísně pod dohledem centrální banky. Chcete-li získat podrobné informace o společnosti, musíte použít aktuální hodnocení.

Stojí za to věnovat pozornost pravidlu, že jakákoli technická práce by měla být prováděna v noci od 10:00 do 8:00 následujícího dne V takovém případě by se mělo objevit varování o nadcházejících úpravách nejpozději do 24 hodin.

Všechny právnické pojišťovny, které jsou oprávněny obchodovat s elektronickým pojištěním, jsou uvedeny na webových stránkách PCA, takže jít z tohoto portálu na vybranou stránku pojišťovny se můžete chránit před podvodnými aktivitami. Vytvoření zásady CTP online by mělo začít s poskytnutím informací o nákladech na její hodnotu, jejichž výpočet se provádí prostřednictvím online kalkulačky. Bez předchozí informace o ceně pojištění nemůžete za službu platit.

Je důležité si uvědomit, že se nemusí každá pojišťovna chlubit takovou službou. Přibližně v době tohoto psaní v roce 2018 je 55 z nich. Zkontrolujte relevanci odkazu. Kliknutím na tyto odkazy se uživatel okamžitě přesune na autorizační stránku ve vašem účtu nebo se zaregistruje na webu IC.

Viz také: Jemné pro překročení rychlosti

Často majitelé automobilů věnují pozornost těmto společnostem:

 • Tinkoff pojišťovna;
 • "Ingosstrah" SPAO;
 • AlfaStrakhovanie JSC;
 • «MAX» ZAO;
 • "NASCO" AO;
 • SK «Rosgosstrah» PAO.

Někdy je na stránce s informacemi uvedeno, že je zobrazena celá země, ale některé oblasti mohou být zablokovány. Je důležité předem upřesnit tento bod, aby se v případě možné nehody nevyskytly problémy.

Jaký je design

Pro elektronickou registraci musíte mít balíček dokumentů:

 • pas majitele automobilu;
 • doklad totožnosti od auto pojistitele;
 • cestovní pas vozidla nebo jiné doklady potvrzující vlastnictví automobilu;
 • řidičský průkaz osob, které budou zapsány do pojistné smlouvy;
 • budou vyžadovány karty k potvrzení dokončení údržby, protože z nich bude zadáno číslo a data udržovacího období.

Při výrobě nového vozu, který není starší než tři roky, není nutné zadávat tuto kartu pomocí tohoto postupu. Za to stojí za to, že můžete použít kopie k zadávání informací do e-zásad, protože stačí zadat čísla nebo série příslušných dokumentů.

kolik je auto pojištění online

Zadávání nepravdivých informací do elektronických dokumentů je nepřijatelné! Veškerá data jsou kontrolována paralelně v databázi PCA. Pokud do registrů dojde k rozporu, registrace v registru nebude dokončena.

Neschopnost zakoupit elektronickou politiku

Než půjdete nakupovat, musíte zkontrolovat dostupnost nákupu. To je ovlivněno postupem kontroly informací zadaných v žádosti o získání pojistky. Systém sleduje dodržování databází PCA.

Postup může být odmítnut v následujících případech:

 • nebylo pojištění majitele vozu a vozidla v uplynulém roce obvyklým způsobem;
 • pokud bylo pojištění prováděno výhradně na vozidlech nebo výlučně na vlastníka vozidla;
 • pokus o vydání OSAGO na nové auto;
 • Během uplynulého roku byla změněna data jednoho z dokumentů, na kterých byla provedena předchozí registrace politiky, protože byly již zapsány do rejstříků PCA.

Také buďte opatrní s mapou MOT. Jsou řízeny databázemi EAISTO. Výměna karet pro automobily ve věku od 3 do 7 let by měla být provedena jednou za 24 měsíců. U starších automobilů se doba zkrácení na roční období.

Kontrola elektronické politiky inspektory silniční policie

Doporučujeme mít na skladě tištěný elektronický dokument OSAGO. Může být předložen zaměstnancům silniční inspekce. Zákonnost je řízena speciální službou.

Důležité je, abyste během procesu navrhování nedošlo k chybám, aby vše probíhalo hladce.. Následující situace mohou být také příčinou problémů:

 • poruchy služby, které mohou být obtěžovány opakovanou kontrolou po krátké době;
 • zpoždění při odesílání dat do databází v důsledku zavinění pojišťoven s problematickým softwarem;
 • možné chyby uživatele při zadávání dat.

Pokud jsou v dokumentech nějaké zkreslení, měly by být všechny opravy provedeny osobně v kancelářích pojišťoven. Pokud to neuděláte včas, mohou se objevit problémy s regresními nároky.

LEAVE ANSWER