Absolvování lékařského vyšetření za práva: co je zapotřebí

Každý řidič je povinen absolvovat plnohodnotnou lékařskou zkoušku vpravo. Kontrola stavu pomáhá identifikovat možné problémy řidiče a neumožňuje lidem s komplexními duševními chorobami, problémy se zrakem atd.

Obsah

 • 1 Právní stránka
 • 2 Potřebuji psychiatra
 • 3 Kritéria výběru pacienta

Právní stránka

Jak předat lékařské prohlídky pro řidiče, můžete se naučit z legislativních dokumentů. Jedním z nich je vyhláška Ministerstva zdravotnictví Ruské federace č. 344 ze dne 15. června 2015. Tento předpis upravuje nejen formu formulářů, které vstoupily v platnost ve druhé polovině roku 2016, ale také upravuje postup pro provádění osvědčení zdravotní způsobilosti řidičů, kteří mají být oprávněni řídit vozidlo.

Nová objednávka umožňuje zrušení předchozího postupu pro provádění průzkumu a zavedení aktualizovaných norem při testování na intoxikaci z drog nebo alkoholických nápojů. Stupeň lékařské prohlídky je v okamžiku získání dalšího osvědčení po vypršení předchozího dokladu nebo při návratu po odebrání certifikátu uvedeno do souladu.

jak předat lékařské prohlídce pro řidiče

Je důležité vědět, že povinným zdravotním osvědčením pro osoby, které jsou oprávněny řídit vozidla, je předepsaným způsobem za účelem zjištění zdravotních kontraindikací nebo možných fyzických omezení pro řízení vozidla.

Různé lékařské instituce mohou kontrolovat řidiče tohoto regulačního dokumentu:

 • veřejné nemocnice;
 • soukromé zdravotnické zařízení;
 • profilové kliniky.

Přístup k provádění těchto činností je příslušnou licencí zavedeného vzorku od vládních agentur. Musí být oprávněn provádět zkoušky v těchto oblastech:

 • obecná terapie;
 • oftalmologie;
 • lékařská certifikace pro kontraindikace pro řízení dopravy;
 • otolaryngologie;
 • funkční diagnostika;
 • neurologie.

Tento seznam ukazuje, kteří odborníci musí předat řidičský průkaz.

Potřebuji psychiatra

Tradičně musí řidiči nezávisle navštěvovat zdravotnická zařízení pro sledování zdraví. Není nutné vědět, které lékaře jsou vyšetřovány napravo od paměti. Tento seznam můžete napsat v poznámkovém bloku a předat jej předepsaným způsobem. Od roku 2016 je třeba navštívit takové specialisty:

 • Lékař ORL;
 • okulist;
 • neurolog;
 • povinný terapeut;
 • psychiatr.
Viz také: Vytvoření duplicitního čísla na stroji

co jsou lékaři na lékařské komisi za práva

V druhém případě musí být odborník výhradně ze státního zdravotnického zařízení. Účast na získání požadovaného podpisu soukromých lékařských klinik v takové situaci je podle platných právních předpisů zakázáno.

Musíte si dohodnout schůzku s odborníkem na místě dočasné nebo trvalé registrace řidiče. Proto stačí zjistit, kde okresní psychiatr užívá, a pak jít na kliniku. Je nezbytné, aby kromě postoupení bylo nutné vzít identifikační doklady, bez nich nebude možné.

Budeme rozumět tomu, co je zapotřebí, abychom složili lékařskou prohlídku za práva psychiatra. Studie bude vyžadovat alespoň dvě analýzy:

 • moč pro identifikaci psychoaktivních látek;
 • budete muset darovat krev, abyste zjistili, že jde o CDT (transferrin s deficiencí sacharidů).

Druhý je mezinárodně uznávaným nepřímým ukazatelem chronické konzumace a zneužívání alkoholu. Porovnává se s takovými markery, jako jsou ALT, AST a GGT, protože má vysokou specifičnost a citlivost, což potvrzují řada studií.

Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně rozhodlo, že shromáždění testů od pacientů v této kategorii a následné dekódování pro psychiatra se provádí výhradně na státních klinikách. Nejčastěji to dělá laboratoř na klinice. Pravidlo se týká kandidátů na řidiče a těch, kteří potřebují nahradit certifikát.

Kritéria výběru pacienta

Průkaz fyzické prohlídky řidičského průkazu vyžaduje zavedený okruh osob. Tato skupina zahrnuje následující osoby:

 • osoby, které jsou kandidáty na řidiče, kteří nemají předchozí práva;
 • osoby, jejichž řidičský průkaz vypršel a je třeba je vyměnit;
 • řidičům, kteří jsou zbaveni svých práv po dobu určitou, přičemž toto období je ukončeno a jsou povinni poskytnout příslušné osvědčení zdravotnické instituci dopravní policie;
 • osoby, které mají osvědčení, ale obdržely omezení týkající se lékařských kontraindikací týkajících se řízení vozidla.

Je třeba vzít v úvahu, že postupy jsou vypláceny a veškeré výdaje musí znát osoba, která je vyšetřována.

co musíte předat lékařské komisi za práva

Způsob platby je regulován Ministerstvem zdravotnictví. Platba se uskutečňuje na zavedeném zúčtovacím účtu instituce jakýmkoli vhodným způsobem.

Viz také: Jak obnovit TCP na automobilech

U různých kategorií práv existuje samostatný seznam lékařů. Je to poněkud odlišné ve směru zjednodušení pro určité kategorie dopravy. Pokud je zapotřebí provést kontrolu "M", "A", "A1", "B", B1 "," BE "a kromě terapeuta a oftalmologa stačí navštívit psychiatra a narcologa. Současně by měly být uvedeny testy krve a moči.

Během zkoušky pro získání závažnějších kategorií práv, které zahrnují "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" a odpovídající podkategorie s jednotkou " řidič by měl vyšetřovat ORL a neurolog. Dalším povinným testováním je průchod hlavové elektroencefalografie. Bez toho není nutné připravovat doklady pro absolvování lékařského vyšetření řidiče.

Je důležité vědět, že když psychiatr identifikuje kandidáta se známými příznaky nebo syndromy, které jsou na seznamu kontraindikací řidičů, je osoba poslána k vyšetření odborným lékařským vyšetřením.

Je zakázáno provádět drahé a zbytečné procedury pro návštěvníky zdravotnických zařízení, včetně kandidátů na řidičský průkaz. Mezi tyto nežádoucí postupy patří mozkový tomogram. Tento směr může být snadno vyzván ve vyšších případech nebo v soudnictví.

LEAVE ANSWER