Pojišťovna kasko obsahuje platby

Docela často existují situace, kdy při nehodě viníka nehody nemá politiku CTP. Po nehodě se ukázalo, že vlastník zraněného vozu má CASCO, pak pachatel nehody vzdychá s úlevou, protože pojištění zaplatí škodu poškozenému.

Pojišťovna KASKO

Postup před zahájením zkoušky

Za rok nebo dva po nehodě může iniciátor nehody obdržet dopis od pojištěníPojišťovna KASKO Společnost CASCO, která zaplatila ztráty poškozené osobě a požádala o náhradu nákladů. Takový nárok byl nazýván "subrogací". Význam "subrogace" spadá pod nařízení článku 965 občanského zákoníku Ruské federace a znamená, že pojišťovny mají plné důvody k vrácení prostředků vyplacených klientovi od osoby odpovědné za nehodu. V dopise před soudem poskytuje pojišťovna možnost dobrovolně platit náhradu škody. Zkušený právník ze strany dlužníka se může dohodnout na splátkách nebo dokonce snížit výši dluhu. Tvrzení ze strany pojistitele musí být řádně provedeno a musí obsahovat úplný soubor nezbytných dokumentů, jinak bude požadavek nepřiměřený.

Požadované dokumenty, které mají poskytovat pojistitelé:

  • doklad o nákladech na škody (osvědčení o přezkoumání přepravy s popisem škody a původních fotografií, výpočet opravy a platební doklad);
  • doklad potvrzující stupeň viny při nehodě (osvědčení o události, rozhodnutí o porušení nebo soudní příkaz);
  • doklad, který dává nárok na nárok (kopie prohlášení pojistníka o době pojistné události, kopii TCP vozidla, kopii pojistky a platební doklad).

Přiměřené pojišťovny nepřijímají zbytečné soudní spory, protože je výhodnější přenést pozornost na další klienty.

Soudní příkaz

Pojišťovna KASKO

Pokud se jedná o soud, musíte nejprve věnovat pozornost načasování. Je třeba vědět, že každý případ má lhůtu pro podání žádosti o subrogaci od okamžiku úrazu do tří let. Dokonce i když se důstojníci KASKO odvolali na soud později, neznamená to, že jim soud bude odepřen. Ve většině případů se soud v nepřítomnosti iniciátora nehody rozhodl pro pojištění.

Viz také: Časté poruchy v Mazda 3 MPS

Pojišťovna KASKO

Chcete-li použít ustanovení zákona ve vaší prospěch, musíte to prohlásit před soudem před soudem. Při předkládání dokumentů soudu pojišťovny někdy požádají o nadměrné škody. V tomto případě musí dlužník ověřit všechny dokumenty poskytnuté žadatelem.

V této situaci jsou kontrolovány následující zápasy:

  • Nezobrazují se další části;
  • zda byly provedeny opravné práce, které neodpovídají škodě;
  • možná jedna náhradní část zakoupená několikrát;
  • Cena odpovídá skutečné ceně součástí?

Příslušný soudní soudce snadno zpochybňuje zjištěné nesrovnalosti, což pomůže významně snížit výši škod.

LEAVE ANSWER