Značka zakazující zastavení: oblast, fotografie

Výrazný nárůst počtu vozidel v moderních městech nutí inspektory dopravy, aby uplatňovaly nejpřísnější opatření k úpravě provozu. Jedním ze způsobů je aktivní uvedení zákazových značek, které obsahují označení, které zakazuje zastavení.

Tato položka úpravy je přísnější než informátor o zákazu parkování. Závažnost spočívá v tom, že pravidla silničního provozu nezaručují možnost běžného řidiče, a to ani na krátkou dobu parkování ve stanovené oblasti pokrytí.

Obsah

 • 1 Legislativa
 • 2 Rozložení pokrytí
 • 3 Zakázané prostory pro parkování a zastavení
 • 4 Trest za porušení dopravních předpisů

Legislativa

Regulace dopravních předpisů v oblasti instalace značek se řídí normou GOST R 52289-2004, jakož i vládní vyhláškou č. 1090 ze dne 23. října 1993, která je platná dodnes. Při současném číslování dopravních předpisů je vizuálnímu obrazu zákazu instalace přiděleno číslo 3.27.

jaký stop stop je zakázánDopravní značky zakazující zastávku jsou kruhové s modrým pozadím. Obvodová hranice je označena červenou čarou a uvnitř jsou červeně zkříženy přes průměr průřezu. Přítomnost této konstrukce ve vedlejším směru zakazuje parkování před ukazatelem a za ním po celou dobu jeho provozu. Tento návrh byl standardizován od 70. let minulého století. Vizuální obraz umožňuje majiteli auta pozorovat jasné místo z dálky a má čas na restrukturalizaci pro manévrování.

Na mnoha fotografiích značky "Stop zakázáno" existují další informační bloky. Jsou umístěny pod hlavním kruhem a podrobně rozčleňují některé funkce:

 • oblast pokrytí hlavního informátora (šipky nebo symboly se používají v metrech);
 • přípustná doba působení (označuje začátek a konec časového intervalu);
 • přípustná a zakázaná období (pracovní dny nebo víkendy);
 • konec omezené oblasti (pomocí šipky směřující dolů).

Hlavním důvodem instalace takových symbolů je snížení nehodovosti na aktuální trati. Mnoho motoristů se však zajímá o to, zda je možné zastavit se pod označením "Stop je zakázáno". Koneckonců existují nepředvídané okolnosti, které vyžadují mimořádná rozhodnutí. Pravidla silnice umožňují tento manévr, ale předpokládá se, že je to možné i v naléhavých případech. Výjimky jsou uvedeny v následujících ustanoveních:

 • špatný pocit řidiče;
 • nouzové poruchy vozidla;
 • požadavky inspektora dopravní policie;
 • taxi s zapnutým počítadlem;
 • vozidel.

kde končí zastávková zóna

Pokud je zjištěno, zda je možné vystupovat cestujícím pod označením "Stop je zakázáno", pak podle platných pravidel není povoleno. I když došlo k nucenému zastavení, je nutné nastavit znamení na odpovídající vzdálenost a zapnout poplach v autě.

Rozložení pokrytí

Podle stávajících norem stanovených v právních předpisech začne oblast značky "Stop prohibited" v místě instalace sloupce s tímto označením. Konec takového intervalu může být nejbližší křižovatka nebo ukazatel na konec všech omezení (kulatý bílý znak s několika tenkými černými pruhy nakreslenými pod úhlem). Po absolvování takového ukazatele může majitel vozu bezpečně zaparkovat své vozidlo, pokud neexistují žádná další omezení stávajících dopravních pravidel.

Viz také: Jak zpochybnit trest za parkování na nesprávném místě

Je-li na znamení se znaménkem udávajícím určitou délku v metrech, např. 50 m, 100 m nebo 500 m, znamení "Stop zakázáno" končí po průchodu určené vzdálenosti. Stačí měřit zakázaný interval a nastavit vozidlo.

Je to důležité! Pod značkou zákazu může být vertikální šipka směřující dolů. To znamená konec silniční mezery, kterou nelze zaparkovat.

V některých oblastech je na pravém okraji silnice umístěn žlutý pruh. To prodlužuje účinek označení po celé jeho délce.

je možné vystupovat cestujícím pod znamením zastávky je zakázáno

Není to vždy jednoznačně interpretováno řidičem, že má v kapse silniční kapsu s zakázanou zastávkou. Někteří motoristé používají tuto silniční formaci pro svůj zamýšlený účel a nechávají své auto v něm. Inspektor má však právo potrestat takovou akci, protože prioritou podle pravidel je dopravní značka, nikoli označení. Výjimkou je, že řidič může jít tam pro naléhavou nouzovou zastávku s dodržením dalších kroků (zapnutí nouzového gangu a instalace znamení).

Zakázané prostory pro parkování a zastavení

Právní předpisy stanoví a stanoví v pravidlech silničních silničních úseků, kde není absolutně dovoleno zastavit. To nemůže být provedeno nejen kvůli právnímu zákazu, ale také proto, že akce může být nebezpečné pro zdraví a život řidiče a cestujících.

fotografie zastávky je zakázána

Vyčerpávající seznam je uveden v odstavci 12.4 aktuálních dopravních pravidel. Mezi tyto segmenty patří:

 • Mosty, přejezdy nebo přejezdy, na kterých je jeden nebo dva dráhy pro pohyb ve stejném směru. Při přítomnosti více než dvou drah se hrozba nehody sníží, protože se otevře možnost bezpečného průjezdu.
 • Tramvajové dráhy a železniční přejezdy také nejsou k dispozici pro záměrné zastávky vozidel.
 • Je zakázáno zastavovat v tunelech, bez ohledu na počet pruhů. Také pod mosty a přejezdy, s výjimkou speciálně určených podestokadných parkovišť.
 • Není povoleno zaparkovat na silničním úseku, pokud po zastavení pohybu mezi vozidlem a souvislou značkovací čárou nebo pravým okrajem vozovky je vzdálenost menší než 3 m. Pokud můžete vozidlo přepravit jiným vozidlem, musí se dostat do pevného silničního provozu.
 • Silniční křižovatky. Kromě samotných křižovatek je zakázáno zaparkovat auto v oblasti, která je blíže než 5 m k průsečíku.
 • Označené přechody pro chodce. Zastavení nebo parkování je potrestáno pokutou. Je také zakázáno umístit vozidlo blíže než 5 m.
 • Na úseku silnice přidělené pro zastavení dopravy trasy. Má žlutou silnici označenou přerušovanou čarou. Plocha přistání zahrnuje také 15 m před zastávkou a stejnou vzdálenost po ní.
 • Na jízdních pruzích přidělených pro veřejnou dopravu a jízdních pruzích pro cyklisty.
 • Není povoleno instalovat vozidlo, pokud jeho rozměry potlačují ostatní účastníky silničního provozu dopravní značení nebo semafor.
 • Není povoleno opustit vozidlo na úseku silnice s omezenou viditelností, menší než 100 m při instalaci vozů na vozovku.
 • Házení auta nedodržuje pravidla silnice, když se stává překážkou pro výstup z jiného vozidla nebo se stává překážkou pro chodce.

Je to důležité! Pod zákazem parkování padá parkoviště nebo zastavují auta na silnicích pro automobily nebo dálnice.

V takových případech můžete vozidlo zastavit pouze na určeném místě na vyba- vené lokalitě. Na straně silnice nebo na asfaltované silnici je povoleno pouze nepředvídatelné zastavení.

Viz také: Kolik metrů od přechodu pro chodce je povoleno parkování

která oblast zastávky je zakázána

Zákaz parkování, ale možnost zastavení, umožňuje odstavec 12.5. Zahrnuje dvě podkategorie:

 • Parkování je zakázáno na venkovních silnicích s aktivním provozem, kde se nachází označení "Hlavní silnice" a není zde možný silniční výjezd.
 • V intervalu, který je umístěn blíže než 50 m od železničního přechodu na obou stranách. To zajistí bezpečný přístup ostatních vozidel do odpovědné části silnice.

Trest za porušení dopravních předpisů

Svedomití řidiči se snaží co nejjasněji dodržovat pravidla silnice. V některých situacích však dochází k porušení stávajících předpisů. Pro takové úkony je stanovena správní odpovědnost ve formě pokuty.

Výše platby bude 500 rublů pro většinu regionů. Ve městech federálního významu bude zaplaceno 2500 rublů. V případě sedadla pro osoby se zdravotním postižením se výše trestu zvyšuje na 3000-5000 rublů. Když se svým postavením automobil vytvoří překážku jiným vozidlům nebo vytvoří nebezpečnou situaci, majitel automobilu bude muset dát 2000 rublů. Pokud se zastavíte na místech federálního významu, bude pokuta 2500-3000 rublů.

Trest není uložen v případě, že některé důležité jednotky nebo systémy automobilu nejsou v pořádku. V tomto případě je však nutné informovat ostatní řidiče o přiloženém "nouzovém gangu" a přítomnosti příslušného znamení.

LEAVE ANSWER