Trest zdi

Dodržování pravidel silnice pomáhá nejen zachovat integritu a bezpečnost vozidel, ale také zdraví řidičů a cestujících. Jedním z přísných znaků v takové situaci je zakázaný symbol ve tvaru kruhu v červeném s bílým pruhem uvnitř, běžně označovaný jako "cihla".

Když si na cestě všimnete podobného dopravního informátora, stojí za to zvýšit vaši pozornost. Pokuta za průchod do cihel bude dost těžká. Můžete také získat přísnější trest až na zbavení práv.

Obsah

 • 1 Správná instalace
 • 2 Je-li instalace "cihly" relevantní
 • 3 Co se stane, když jedete pod cihel
 • 4 náročné postupy
 • 5 Když můžete jít bez jemné cihly

Správná instalace

Značka 3.1 popsaná v současných dopravních předpisech může být instalována v souladu se standardem GOST R 52289-2004. Podle tohoto dokumentu jsou platná místa:

 • regulace vstupu / výstupu u čerpacích stanic, parkovišť, veřejných rekreačních míst, která umožňuje regulovat dopravu;
 • omezený vstup na určité části silnice, včetně opravy vozovky;
 • Omezení uložená během objížďky veřejné dopravy jsou často důležitá pro velké metropolitní oblasti, kde silná dopravní zácpa a pro veřejnou dopravu neposkytují jednotlivé úseky, ale plné pruhy;
 • pohyb je omezen na vyhrazeném území, například na území podniku nebo nemocnice;
 • Můžeš dostat pokutu za cestování pod cihlovou věží, pokud ji zavěsíš, abys zakázal cestu do veřejného dopravního pruhu, který zablokuje řidiče a cesta je rozdělena na několik jízdních pruhů (značka blokuje jeden z pruhů).

Je důležité vědět, že úředníkům činným v trestním řízení je zakázáno vydávat sankce za vstup pod znamením pohybu, pouze pokud je instalace indexu provedena podle všech pravidel.

co se stane, když jedete pod cihel

Je-li umístěna značka, která zabraňuje cestování do určité části, musí být vzdálenost k této zóně nejméně 25 m a montážní výška musí být mezi 2 a 4 m. U příměstských částí trasy je instalace povoleno 50 m před začátkem zakázané zóny.

Pro řidiče by měl být k dispozici přehled o informujícím objektu. Není povoleno blokovat cizí předměty, včetně vegetace nebo billboardů. Pokud jsou nějaké překážky, řidič má právo odvolat se proti bezpředmětu trestu kvůli nízké viditelnosti ukazatele.

Není povoleno instalovat značku přímo před zakázanou oblastí, protože řidič nebude mít čas reagovat. Pro nainstalované "cihly" na straně silnice je hranice půl metru od okraje vozovky.

Viz také: Kolik můžete řídit DCT

Pokud je instalace "cihly" relevantní

Ohrožující vstup do cihel. To je způsobeno skutečností, že se týká zákazu silničních značek. Hlavní informace, které předává - následná pasáž je nemožná. Ve skutečnosti není pohyb v rámci označení možné v následujících případech:

 • když motorová doprava vstoupí do jednosměrné silnice, aby splnila tok, je zde však také nutné umístit odpovídající ukazatel na jednosměrnou dopravu;
 • v případě, že řidič řídil pod značkou, začal se pohybovat podél pruhu, který je určen výhradně pro veřejnou dopravu;
 • při zákazu cestování na území, které patří určité organizaci, musí existovat další značka pro jednosměrnou dopravu;
 • pokud je značka instalována na místech, která je nutno řídit, protože provoz na uzavřené části je fyzicky nepřijatelný.

Stojí za to věnovat pozornost umístění značky, protože na opačnou stranu má právo uložit pokutu, musí mít vynikající viditelnost. Když je viditelnost slabá a není možné rozlišovat ukazatel ze vzdálenosti 100 m, má majitel automobilu právo napadnout trest.

jaký je trest pro cestování pod cihel

Během přípravy odvolání musíte učinit přesvědčivý argument o nízké viditelnosti ukazatele.. Zavedení různých typů rušení je povoleno.

Co se stane, když jedete pod cihel

Následující faktory ovlivňují výši pokuty v roce 2018:

 • je důležité, aby důsledky porušení tohoto odstavce dopravních pravidel;
 • počet podobných porušení v posledním období;
 • jakým způsobem bylo určování přestupků provedeno, např. inspektor mohl použít záznam videa.

Bude možné určit důsledky porušení, pokud se soud bude opírat o protokoly a zprávy předložené donucovacími orgány. Veškeré údaje uvedené v těchto podáních budou vzaty v úvahu, včetně svědectví. Data od inspektora budou rozhodující.

Podle současného kodexu správních porušení se částky vynesené soudem mohou lišit:

 • pachatel je potrestán 500 rublemi, pokud vstoupí na území, před kterým je umístěno odpovídající označení, například na čerpací stanici, ale v takovém případě nedosáhne zabavení dokumentů;
 • částka 1500 rublů. bude přidělen pachateli, který se dostal do pásma pro veřejnou dopravu, uzavřeného znaménkem 3.1;
 • pro ty, kteří vstoupili do provozu s jednosměrnou dopravou uzavřenou zákazovým označením, má inspektor právo vydat trest ve výši 5000 rublů. nebo zajistit odnětí řidičského průkazu do šesti měsíců.
Viz také: Změna práv - co dělat s pojištěním?

jaký je trest pro cestování pod cihel

Ve druhém případě neexistuje žádný rozdíl v tom, jak došlo k porušení, zda vozidlo zcela projelo nebo zadrželo pouze jedno kolo silničního úseku, když přišlo naopak. Při přísnějším trestu je řidič opakovaně porušen. Může být zbaven certifikátů za jeden rok, nicméně, pokud došlo pouze k videozáznamu, pak nejsou oprávněny přijímat dokumenty, ale pouze pokuta ve výši 5000 rublů.

zpochybnění postup

Bohužel, check in podle prohibitive index "cihla" se provádí z různých důvodů poměrně často. V tomto případě je zpochybnění rozhodnutí inspektora velmi problematické u soudu a právní náklady výrazně převyšují finanční přínosy.

Správnější je napadení zbavení práv. Tyto otázky jsou získávány mnohem častěji. V takové situaci se doporučuje:

 • V protokole byste neměli podepsat podpis, protože vaše mrtvice bude interpretováno jako přijetí chyby a bude problematické to popřít.
 • V příslušném sloupci informuje dopravní policista, že vlastník vozu nesouhlasí s popsanou situací kvůli špatné viditelnosti označení nebo porušuje pravidla pro jeho instalaci.
 • Chcete-li uvést přesnější důvod, měl by být řidič seznámen s provozními pravidly v oblasti instalace značek nebo konzultován s právníkem nebo kvalifikovaným advokátem.
 • Je nutné zkontrolovat datum podání žádosti soudu, protože musí být předloženo do 10 dnů ode dne zápisu protokolu.
 • Žalobce musí poskytnout úplný soubor dokumentů stanovených právníky.
 • Doporučuje se, aby byla ze scény porušení, která je poskytnuta soudu, pořízena fotka nebo video. To pomůže DVR nebo svědkům.
 • Je povoleno hledat chyby v protokolu nebo předpojatý postoj inspektora k řidiči.

Je důležité mít dobré důvody k odvolání proti tomuto protokolu.

Když můžete jít bez jemné cihly

Neexistuje mnoho výjimek, které umožňují pohyb pod značkou zákazu. Takový zákaz se nevztahuje na veřejnou dopravu. To umožňuje řidičům manévrovat při jízdě na autobusy apod., Které vedou do blížícího se pruhu, ale pouze pokud jsou přiděleny veřejnému vozidlu. V opačném případě to bude běžné porušení.

Sankce lze vyhnout, pokud prokážete nezákonnost instalace značky. Nemůžete také zaplatit, pokud ji nainstalujete nesprávně, což je v praxi běžná.

LEAVE ANSWER