Trest za zasažení chodce

Každý řidič musí být velmi pozorný. To je způsobeno skutečností, že vozidlo je nejen vhodným pomocníkem, ale také zdrojem nebezpečí. V takovém případě za škody způsobené fyzickou, morální nebo hmotnou odpovědností nese osoba obsluhující stroj.

Je důležité si uvědomit, že na silnici mohou být kromě vozů nejméně chráněná účastníci silničního provozu - chodci. Mají právo pohybovat se v předem určených a určených oblastech. Za to, že udeříte odpovědnost za chodce, je převážně řidičem.

Obsah

 • 1 Právní jazyk
 • 2 Co hrozí řidiči podle zákona
 • 3 Trestní odpovědnost
 • 4 Odstranění poplatků
 • 5 Scéna události
 • 6 Zhoršující se faktory

Právní jazyk

Aktuální Pravidla silnice poskytují vysvětlení toho, co se rozumí pojmem "bít". Jedná se o dopravní nehodu, kdy se pohyblivé auto dotklo osoby nebo se občan srazil s pohyblivým vozidlem. Tato kategorie nehod zahrnuje také škody způsobené přepravovaným nákupem. Tento proces se obvykle provádí v následujících případech:

 • čelní kolize;
 • boční dotykové auto;
 • mechanický účinek v procesu obrácení;
 • dopad přepravovaného nákladu;
 • pohyblivé kola nebo jedno kolo.

Je důležité si uvědomit, že policisté silniční dopravy neuznávají kolizí skutečnost, že v případě kontaktu s vozidlem došlo ke kolizi s vozidlem, pokud se vozidlo v okamžiku kontaktu nepohybovalo.

jaký je trest pro zasažení chodce na procházce

Pokuta za narazí na pěší nebude určena, když například vozidlo vyběhlo k průsečíku a zastavilo se a v té době školáci přejížděli zebra, z nichž jeden, hrající kolem sebe, spadl na auto a zranil se. Ačkoli auto bude s motorem pracujícím při volnoběžných otáčkách, ale nebude to řídit, pak podle pravidel silnice není řidič odpovědný za takový incident.

Co hrozí řidiči podle zákona

Předpisy upravují tresty na základě převažujících důsledků situace. Existují tři druhy odpovědnosti:

 • civilní;
 • administrativní;
 • kriminální.

V některých případech má řidič zákonné právo uniknout jakékoli odpovědnosti. Je důležité pouze správně interpretovat situaci.

Pro vznik občanskoprávní odpovědnosti mohou nastat takové typy incidentů, jako jsou:

 • nedošlo k porušení zdravotního stavu, došlo však k tomu, že občan porušil pravidla;
 • došlo k poškození zdraví, ale řidič nic nezlomil.

Předpokládá se, že v prvním precedentu se můžete pokusit vykompenzovat možné ztráty nebo morální škody.. To je způsobeno situacemi, kdy s možným pádem došlo k pádu křehké věci, která přenášela nebo roztrhala oblečení, zlomila hodiny apod. Kvůli zpoždění a soudním řízení může být občan pozdě na práci, dostane od šéfa pokutu atd.

Pokud dojde k prokázané škodě, aniž by došlo k porušení pravidel provozu, řidič se zbaví náhrady za léčbu. Práva musí být obhájena soudy. To se může projevit souběžně s jinými soudními spory.

Správní trest je důsledkem nekritického poškození zdraví chodce. Situace je možná, když se vozidlo pohybuje v rozporu s pravidly nebo došlo k dopravní nehodě v důsledku poruchy vozidla. V takových situacích můžeme očekávat negativní pokračování:

 • Menší zranění (vyvrtnutí, jednostranné nebo vícenásobné poškrábání, modřiny, vyvrtání / dislokace, hematomy atd.). Za takových podmínek je vydána nemocenská dovolená, která nepřesahuje 21 dní. Výše pokuty dosahuje 2,5-5 tisíc rublů a řidič bude zbaven práva na řízení za 12-18 měsíců.
 • Průměrná závažnost poranění (rozbité vazy, jakýkoliv typ zlomeniny, otřes, problémy s prací vnitřních orgánů apod.). Výše trestu dosahuje 10-25 tisíc rublů a můžete ztratit řidičský průkaz 18-24 měsíců.
Viz také: Autentizace pojistných smluv CTP

Zavede se věta a určí se míra odpovědnosti. To je založeno na následujících faktorech:

 • vina postiženého občana;
 • jak závažné je narušení provozu řidiče;
 • zamezení kolize;
 • přítomnost dalších zmírňujících faktorů pro řidiče.

Typicky se výše morální kompenzace pohybuje od 40 do 50 tisíc rublů. za malé fyzické poškození. U těžkých zranění se může zvýšit na 80-100 tisíc rublů.

Trestní odpovědnost

V závažnějších případech se použijí články trestního zákona. Když dojde k smrtelnému zasažení chodce, vstoupí v platnost článek trestního zákona č. 264. Používá se také při vážném poškození zdraví oběti.

Je důležité vědět, že žádná slovní nebo písemná dohoda mezi stranami v situaci se závažnou havárií nepomůže, protože policisté jsou povinni zahájit trestní řízení automaticky po této skutečnosti a právo chodce je možnost odmítnout zahájit občanský proces.

Incidenty s podobnými dopravními nehodami zahrnují:

 • Způsobení těžkých zranění, které vedly k udělení zdravotního postižení, ukončení těhotenství, poškození velkých kostí nebo páteře, poškození jednoho z odpovědných vnitřních orgánů do takového rozsahu, že přestal fungovat, zranění související s vzhledem atd. Při obvyklém porušení pravidel řidič unikne až 2 let a za přitěžujících okolností, například ve stavu intoxikace - až 4 roky.
 • Pokud jste porazili jednoho chodce s jednoduchým porušením pravidel, měli byste očekávat období až 5 let. U opilých řidičů se trest pohybuje od 2 do 7 let.
 • V případě několika úmrtí je ohroženo maximálně 7 let a za přítomnosti alkoholu v krvi je doba omezena na devět let.

co se stane, udeří pěšího do smrti

Kromě těchto druhů trestů lze v paralelním režimu zvažovat i případy občanského pořádku. Podle něj má poškozený nárok na následující druhy trestů pro pachatele:

 • návrat ztraceného příjmu v době nemoci nebo léčení (měsíční platby);
 • návrat prostředků vynaložených na obnovu zdraví;
 • možné pravidelné odškodnění za ztrátu živitele rodiny;
 • kompenzace pohřbu;
 • částka morální kompenzace se v maximálním režimu liší od půl milionu, pokud jde o zdravotní škody, až na milion, když je oběť zabita.

Když nastane situace s nehodou, je důležité dokumentovat vše, co je to možné. Je nutné, aby v budoucnu nebyly v úvahu případů zapomenuty nebo ztraceny.

Odnětí poplatků

Někteří občané se mylně domnívají, že pokud na "zebře" nedojde k nehodě, pak není potrestání za chodce mimo přechod pro chodce, zvláště když byl občan cestou opilý. V takovém případě budou obě strany událostí spravedlivě potrestány v poměru k jejich vinu.

Viz také: Co dělat, když pachatel nehody zmizel z místa nehody

Existují případy, kdy je řidič zcela nevinný a neobdrží žádné poplatky. Zde stojí za zmínku následující případy:

 • kdy kolize s občany nepoškodila a neporušila pravidla;
 • bít vozidlo nastalo pod vlivem vyšší moci.

jaký je trest pro zasažení chodce

Faktory nezávislé na řidiči zahrnují například pádu starého stromu, který tlačil auto. V takové situaci řidič nemůže předvídat důsledky této skutečnosti, takže je vyloučen z poplatků.

Scéna události

Zvláštní význam má oblast, ve které došlo k událostem. Trest za to, že udeříte pěšího na přechod pro chodce, bude jedním z nejvážnějších. V takovém případě bude řidič určitě viníkem, protože spadá pod jedno nebo více porušení pravidel:

 • rychlost překročena;
 • cesta k chodci nebyla dána;
 • předběžný předstih na "zebře";
 • někdy se náhodou pohybuje s odchodem blížícího se pruhu.

Na straně řidiče je vždy velmi problematické dokázat jeho nevinnost. Dokonce i ospravedlnění ohledně náhlého vzhledu občana na zebře pravděpodobně nebude vzata v úvahu. Je třeba pouze pečlivě zkontrolovat, zda se osoba pohybuje na zakázaném signálu semaforu na nastavitelném průsečíku, který může hrát ve prospěch majitele automobilu.

Pokud se tragédie objevila v obytné čtvrti, pak motorista nemá prakticky žádnou ospravedlnění. Za takových podmínek mají nožní občané všechny výhody jak na chodnících, tak na vozovce. V tomto případě stojí za to připravit, aby jeden a půl tisíce pro porušení pravidel v obytných oblastech, protože tam se můžete pohybovat pouze s režimem 20 km / h více a také nutně přínosy pro chodce.

Fanoušci, kteří cestují po chodnících, mají správní kód. Článek 12.15 stanoví tresty až do výše 2 tisíc rublů. pro jízdu po chodnících, cyklistických stezkách a podobných místech. Závažnost trestu bude záviset na způsobené škodě.

Pěší chodící na nesprávném místě ohrožuje nejen život jeho i druhého, ale není důvodem k uložení trestního nebo správního trestu řidiči. V takovém případě se osoba za volantem nedopustila porušení pravidel silnice a také nemá vždy možnost uniknout ze srážky nebo rychle reagovat na překážku na cestě.

Motoristé mají právo požadovat snížení náhrady v případě, že viník byl opilý nebo se náhle objevil na cestě. Někdy podvodníci mohou používat tyto triky, ale dopravní policie už tyto skutečnosti pozná.

Přitěžující faktory

V extrémních situacích řidiči panikají a mají tendenci opustit scénu, aby unikli odpovědnosti. Tyto události jsou plné tvrdších trestů. Za to, že motorista zmizel ze scény, čeká ho jeho trest:

 • Pětnádenní zatčení nebo odnětí řidičského průkazu po dobu 18 měsíců;
 • kdy byla osoba v nebezpečí na místě nehody, je řidič čelit roku ve vězení.

Nehýbejte střepy ani jiné důkazy o materiálu. V opačném případě bude viníka navíc potrestán za 1000 rublů, a to bude také příčinou přitěžujících faktorů při posuzování případu u soudu.

LEAVE ANSWER