Průjezd kruhových objezdů: dopravní pravidla

Současná pravidla silnice pomáhají vyřešit mnoho situací. Zvláštní místo je vyhrazeno pro kruhové objezdy. Tyto oblasti jsou regulovány určitými značkami. Každý řidič je povinen vědět, jak se chovat při opuštění kruhového objezdu, pravidla pro jízdu jsou popsána v SDA. Je nutné nejen řídit prstence správně, ale také nechat správně.

Obsah

 • 1 Jak zjistit přítomnost speciálního křižovatka
 • 2 Zajíždíme po ulici u vchodu
 • 3 Otočte signály
 • 4 Jak jedete rovně
 • 5 Administrativní odpovědnost za porušení cestovních pravidel

Jak zjistit přítomnost speciálního křižovatka

Předtím, abychom rozložili průchod kruhových objezdů, je nutné objasnit, co to je. Takové úseky silnice zahrnují křižovatku ve formě ostrovů, jejichž pohyb je prováděn výhradně v protisměru hodinových ručiček v podmínkách naší země. Kruhová jízda probíhá předtím, než vozidlo opustí kroužek.

Na kruhu není obvyklé uvádět semafor, ale existují výjimky. Silniční infrastruktura v takových situacích jsou znaky (informace, zákaz, priorita atd.) A označení. Stojí za to informovat o dalších činnostech pohybu v tomto segmentu prostřednictvím včasného zapnutí signálů. To je obzvláště důležité udělat při přestavbě z jednoho řádu do druhého a kongresu.

jak cestovat kolotoče

V dopravních předpisech, které upravují vztah uživatelů v takové situaci, neexistuje žádný samostatný bod. Existuje pouze bod 13.9, který popisuje vstup do kruhu pro dvě situace: zda je hlavní nebo sekundární ve vztahu k sousednímu segmentu. Hlavní myšlenkou klauzule je to, že řízení dopravy kolem kruhu se řídí dopravními předpisy, a proto je nejprve nutné je řídit.

Je to důležité! Označení kruhového pohybu je často doplněno invertovaným trojúhelníkem "Dát cestu", v tomto případě je stanovena priorita pohybu.

Zajíždíme po ulici u vchodu

Správný manévr začíná správným zadáním na kruhu. Řidiči s malými zkušenostmi se ztrácejí v podobné situaci a zkušení motoristé se řídí starým sovětským pravidlem, což není zcela správné. Podle předchozích předpisů bylo doporučeno dostat se do kruhu z levého řádku. Často se učitelům na autoškolách doporučuje, aby tak učinili.

jaké jsou pravidla pro jízdu

Průjezd kruhového objezdu podle nových pravidel však naznačuje jinou interpretaci. Je popsáno v odstavci 8.5, kde pro levou nebo pravou otočku, stejně jako o otočení, je nutné zaujmout krajní polohu podle strany manévru. Výjimky zahrnují kruhové objezdy. Za těchto podmínek mohou pravidla pro řízení kroužků umožňovat vstup z jakéhokoli pruhu.

Je to důležité! Pokud se vozidlo dostalo na prstenec z pravého pruhu, mělo by to být na pravé straně silnice. Pokud auto vstoupilo z levé dráhy, mělo by spadnout na vnitřní stranu kroužku.

Měli byste vždycky pamatovat na správný výjezd, takže pokud je v kruhu několik pruhů, měli byste mít pravou stranu pouze v případě, že se budete muset obrátit na nejbližší přilehlá silnici. Pokud je určena druhá cesta, doporučuje se znovu uspořádat vozidlo v druhém levém pruhu. Když kongres pokračuje, pak bez problémů zaujme přítomnost třetí vnitřní řady. Obvykle je nejvzdálenější. Poté budete muset restrukturalizovat blíže k východu.

Viz také: Co se liší od společnosti CASCO OSAGO

Otočte signály

Pravidla pro jízdu kruhového objezdu dostatečně neovlivňují použití informativnosti řidiče k otočení směrových signálů. Někdo bliká správně, někdo používá levý, ale není možné vždy správně interpretovat takové signály okolním ovladačům.

Při příjezdu do kruhu by bylo správnější používat pravý otočný signál. Ve skutečnosti v tomto případě pravidlo křižovatky. Řidič otáčí volantem doprava, kola se otáčejí stejným směrem, proto je nutné signál v tomto směru. Při přestavování na samotném kroužku mezi řádky se směrové signály používají ve vhodných směrech.

Nezneužívejte průchod kroužku pouze v pravém pruhu. Nevědomky, řada začínajících řidičů tuto část cesty vyvíjí a vytváří nežádoucí překážky pro ostatní účastníky silničního provozu. V souvislosti s volbou nesprávné situace se vyskytují nehody.

Pravý výjezd na sousední silnici

Podle zavedených pravidel silnice je předepsáno v kapitole 8.5, že se ocitne na krajní poloze na silnici před tím, než se otočí na jednu ze stran. Takový algoritmus je veden tak, že opuštění kruhu je možný bez rušení za normálních podmínek pouze z pravého pruhu.

Je třeba vzít v úvahu, že jsou povoleny určité výjimky, které se odrážejí ve stanovených silničních značkách a značkách na asfaltu. V druhém případě se často používají nejrůznější šípy, které umožňují výstup z kruhu ze dvou pruhů.

Tento přístup lze použít pro rozsáhlé uzly. Informační značky a označení "Kruhový objezd", dopravní předpisy, které jsou v tomto případě odpovědné, vyjdou z existujících prioritních značek před vozidlem.

Řidiči, kteří porušují pravidla kongresu z kruhu, jsou vystaveni nouzové situaci všech účastníků silničního provozu. Pro takové akce je uložena správní sankce.

Jak řídit kruhový objezdu vpravo

Ve velkých městech se před procházením prstence setkává s kombinací znaků kruhových šípů a znaménkem "Dát cestu" odstavce 2.1. V takové situaci je indikován hlavní směr pohybu v kruhové oblasti. Funkce tohoto místa jsou následující:

 1. Vozidlo, jehož trasa prochází hlavním úsekem, může bez přerušení následovat s využitím práva udělené výhody.
 2. Pokud má motorista v úmyslu opustit prsten s jinou konvencí, pak je třeba dát přednost vozům, které klesají do prstence vpravo.
Viz také: Pravidla pro přepravu dětí na předním sedadle

Tyto silniční plochy často způsobují potíže při průjezdu řidiči s malými zkušenostmi. Často za pomoc jsou tyto křižovatky vybaveny semafory.

Administrativní odpovědnost za porušení cestovních pravidel

Pokud je porušení kruhové oblasti zaznamenáno policejní silou nebo jinými prostředky fixace, je řidičovi uložena pokuta. Celková částka závisí na stupni viny majitele automobilu. Například zanedbávání signálů semaforu, které regulují průchod, bude stát 1000 rublů.

Opakované stejné porušení v průběhu roku znamená finanční trest na 5000 rublů. Kromě toho může řidič odebrat certifikát po dobu až 6 měsíců. Jaké preventivní opatření zvolit v této situaci rozhodne soud. Trest bude následovat v takových případech:

 • neposkytnutí nároku na výhodu při příjezdu do kruhu;
 • řidič nepoužil směrové signály během přechodu na další řádek na prstencové části;
 • pohyb vozu ve směru hodinových ručiček proti hlavnímu proudu;
 • výstup z kroužku z pravého pruhu bez dalších povolení;
 • parkování na kruhovém objezdu nebo o více než 5 m od něj.

Vzhledem k tomu, že řidič nedodržel poskytnutí výhod dopravy, bude výše pokuty 1000 rublů. To platí i pro ty případy, kdy neexistují žádné známky, a je třeba je řídit výhradně současnými pravidly dopravních předpisů.

Pohyb kruhu v opačném směru může zbavit řidiče jeho práv. Je nutné přísně dodržovat směr i v případě, že na kroužku nejsou žádné překážky.

Parkování na špatném místě je pokutováno ve výši 500 rublů. Kruh nemá žádné výjimky.

Objektivní hodnocení současné situace na silnici je klíčem k bezproblémovému překročení kruhu. Pokud se dodržují dopravní předpisy, lze zabránit jak pokutám, tak případným nehodám.

LEAVE ANSWER