Přijatelné překročení rychlosti v rusku

Dodržování omezení rychlosti na silnici je důležitým krokem, protože na něm závisí život a zdraví účastníků silničního provozu. Ovšem domácí řidiči se stále zajímají o to, kolik můžete překročit rychlost bez trestů. Je to způsobeno zvláštnostmi současných dopravních pravidel v Rusku, zejména kapitoly 10 a Kodexu správních přestupků.

Obsah

 • 1 Zakázaná omezení rychlosti
 • 2 Stanovený trest
 • 3 způsoby stanovení dopravních přestupků

Zakázaná omezení rychlosti

Stanovené limity závisí na různých vnějších okolnostech. Mezi tyto faktory patří:

 • technické vlastnosti vozidla a jeho typu, například osobní automobil, motocykl nebo autobus atd.;
 • plocha silnic, ať už se bude nacházet v obci nebo mimo ni, a jejich kategorie určená legislativou;
 • poskytování některých dopravních funkcí, které mohou zahrnovat pohyb nebezpečných věcí, vlečení nebo přepravu velkého počtu cestujících.

kolik můžete překročit rychlost bez penalizace

Abychom se nemuseli mýlit, je nutné dodržet určitý rychlostní limit. Je stanovena současnými pravidly silnice:

 • Povolená rychlost ve městě ve dvorech a obytných oblastech je maximálně 20 km / h;
 • maximální rychlost ve městě nebo v jakémkoli osídlení je omezena na 60 km / h;
 • kamiony přepravující osoby mimo města a vozidla přepravující děti všech typů by neměla překročit 60 km / h
 • překročení rychlosti bude autobusem nebo osobním automobilem, které při odtažení z města půjdou rychleji než 70 km / h;
 • motocykly mimo města, autobusy na silnicích, auta a nákladní automobily mohou jít až na 90 km / h;
 • dálniční cesty umožňují vozům a nákladním automobilům méně než 3,5 tuny a urychlují se na 110 km / h.

Je důležité vědět, že v subjektech federace mají regionální výkonné orgány právo nezávisle stanovit vyšší limit pro maximální rychlostní limity pro určité úseky a označit je za vhodnou infrastrukturu, pokud to nepříznivě neovlivní dopravní situaci.

Největší rychlostní rychlost, se kterou se může v Rusku pohybovat, je 130 km / h. Tento parametr musí být dodržován pro všechny drahé veřejné účely.

Viz též: Znak zakazující zastavení: oblast, fotografie

Pevný trest

Právní předpisy rozlišují sankce, které závisí na stupni přebytku. Čím dál se šipka na rychloměru odchýlí, tím více je řidič povinen nakonec zaplatit. Pomer porušení a trest:

 • pokud auto šlo na úsek silnice s rychlostí odchylkou více než 20 a méně než 40 km / h, pak trest byl 500 rublů;
 • kdy interval byl 40-60 km / h, pak sankce podle článku 12.9 Kodexu správních porušení bude činit 1000-1500 rublů;
 • při překročení o 60-80 km za hodinu je nutné rozdělit od 2 do 2,5 tisíc rublů. a práva za 4-6 měsíců.
 • pokud se vůz pohybuje ještě rychleji, řidičský průkaz bude odebrán po dobu šesti měsíců spolu s 5 tisíc rublů.

jaká je povolená rychlost v Rusku

Řidič pro opakované porušení, ke kterým došlo v průběhu roku od okamžiku první kurtózy a byl osobně odhalen policejním důstojníkem, bude potrestán dodatečně o 2-2,5 tisíc rublů. a zbavení práva za jeden rok. Pokud byla fixace provedena pomocí kamer, automatickým fixačním prostředkem, pak částka platby dosáhne 5 000 rublů, ale nemají nárok na odmítnutí řidičského průkazu.

Přijatelné překročení rychlosti v Rusku neexistuje, protože jakékoli překročení rychlosti je porušením. Řidič je povinen dodržovat dopravní předpisy. Povolené rychlosti jsou nejčastěji vnímány řidiči jako interval přesahující limit o 20 km / h nebo méně. To je způsobeno skutečností, že takový vysokorychlostní segment není penalizován.

Způsoby stanovení dopravních přestupků

Zaměstnanci dopravní policie k identifikaci nepřijatelného překročení rychlosti v Rusku používají prostředky fixace. Jsou radary a jsou rozděleny do následujících skupin:

 • přenosný;
 • stacionární;
 • mobilní.

Rozdíl mezi přenosným a mobilním zařízením spočívá v tom, že bývalý pracovník pracuje s rukama inspektora a ten je založen na karoserii vozidla pro přesnou fixaci. Po zjištění porušení předpisů je dopravní policista povinen provést řadu opatření:

 • prokázat řidiči údaje na zařízení;
 • poskytnout důkaz, že údaje se vztahují k určitému vozidlu, je-li tok vozidel viditelný;
 • li to nutné, prokázat certifikát pro zařízení, kde bude vidět čas poslední metrologické kalibrace a je indikována chyba tohoto zařízení.
Viz také: Výstražné dopravní značky: obrázky s vysvětleními

jaká je povolená rychlost ve městě

Pokud pachatel souhlasí s porušením, vydá inspektor příslušný dekret a poskytne mu kopii. Není-li dohodnuto ze strany řidiče, událost je zaznamenána ve formě administrativního protokolu a zaslána soudu nebo územní dopravní policie.

Stacionární zařízení pro opravné přestupky byly umístěny na základě zvláštních předpisů a umístěny na nejintenzivnější části silnic, kde byla nedávno zaznamenána vysoká nehodovost. Účetnictví je prováděno státními poznávacími značkami.

Získané údaje se automaticky odešlou do jediného informačního centra, kde jsou přijímána rozhodnutí na jejich základě. Pak je vše vytištěno a zasíláno doporučenou poštou majitelům vozidla. Tento proces trvá asi 3 dny. Výše pokuty je stanovena na dolním prahu stanoveném zákonem.

Je důležité vědět, že dostat protokol majitele vozidla, bez ohledu na to, kdo řídil v té době.

Řidič má zákonné právo ušetřit na zaplacení sankce uložené inspektorem. Stačí uhradit stanovenou částku nejpozději do 20 dnů od uložení trestu. Můžete také napadnout žaloby státních zástupců.

Pokud mluvíme o automatické metodě fixace, pak je třeba se obrátit na útvar dopravní policie a podat stížnost, která je vypracována s pomocí profesionálních právníků. Zároveň stojí za to vědět, že pokud byla rychlost spojena s nehodou, pak tato skutečnost nespadá do pojistné události, takže by se v tomto případě neměla očekávat finanční náhrada.

LEAVE ANSWER