Platební podmínky pojištění pro ctp

Mnoho motoristů se zdráhá zaregistrovat se u pojišťoven, aby získali povinné pojistné smlouvy o pojištění vozidel. Nicméně takové podmínky pro používání vozidel s CTP poskytují více možností řešení sporů na silnici. Zvláště se jedná o finanční stránku dané problematiky.

Veškeré záležitosti, kterými se řídí výše nebo doba splácení OSAGO, jsou stanoveny v příslušných právních předpisech. Při jejich uplatňování na reálné případy provádějí pojišťovny výpočty škod, které zajišťují úplnost odškodnění.

Obsah

 • 1 Regulační otázky
 • 2 Odpovědnost pojistitelů
 • 3 Opatření poškozeného
 • 4 Zrychlení postupu
 • 5 Využití zprostředkovatelů

Regulační otázky

Pro zajištění plateb za povinné pojištění musí vlastník vozidla poskytnout potřebné dokumenty společnosti, se kterou má smlouvu. Podle federálního zákona "O společnosti OSAGO" doba splatnosti pojistného plnění v roce 2016 je nejvýše 30 kalendářních dnů.

Také pojistitelé mají 5 dnů k provedení nezbytných akcí pro vyšetření. Tento termín je také stanoven zákonem. Bezohledné společnosti se snaží odložit své akce po dobu 30 pracovních dnů, ale to je hrubé porušení a zahrnuje sankce ve prospěch poškozeného.

jaký je termín platby pro CTP

V některých případech poskytují pojistitel slovní informace o zaslání platby. Tyto situace lze snadno potvrdit výpisem z účtu. Je však třeba vzít v úvahu míru průchodu prostředků prostřednictvím bankovního systému.

Potřebujete vědět, že v bankách lze bezhotovostní platby obdržet na účtu příjemce po uplynutí 2-3 dnů od odeslání částky od pojišťovny.

V takovém případě může načasování platby pojištění pro CTP přejít na příjemce, ale právnická osoba splnila své závazky, které mohou potvrdit platební příkazy nebo platební příkazy.

Odpovědnost pojistitelů

Ne všechny společnosti jsou bona fide platiteli, takže poškozená strana má právo podat žalobu u soudu. Existují pevně stanovené částky, které stát stanovil pro potrestání pojistitelů.

Potřebujete vědět, že pojišťovna je povinna zaplatit v plné výši za každý denní zpoždění.

jaký je skutečný termín platby pro CTP v Rusku

Pokud pojištění nezaplatí požadovanou částku pro OSAGO včas, pak denní pokuta ve prospěch jednotlivce je 1/75 refinanční sazby centrální banky. Tato informace je zakotvena ve federálním zákoně "o OSAGO" v článku 13. Od června 2016 toto číslo odpovídá 10,5%. To znamená procento trest bude 0,14% za den.

Viz též: Sleva na pokutu za dopravu o 50%

Existuje také omezení penále. Nemohou pojistitelům překročit celkovou výši plateb. V důsledku toho bude oběť obdržena za zpoždění dvakrát.

Nejčastěji se vyskytují problémy v malých společnostech. Pro systematické porušování zákona regulátor zbavuje škodlivé neplatičů práva na pojišťovací činnost. Odvolání licencí však převede finanční závazky na dohodu o partnerství a spolupráci, což rovněž zpomaluje proces.

K žalobám poškozeného

Existuje osvědčený algoritmus, podle kterého je řidič povinen jednat v případě nehody nebo do něj. Musíte dokončit sekvenci:

 • je za vozem instalována značka nouzového zastavení;
 • jakýkoli vhodný způsob informování dopravní policie o incidentu;
 • inspektor, který přijde, je povinen vypsat rozhodnutí, ve kterém bude uveden pachatel událostí;
 • na konci inkasa dokumentů z místa havárie, údaje o fakturaci, poškozená osoba musí kontaktovat pojišťovnu nejpozději do 15 dnů;
 • pojišťovny provádějí expertízu v terénu a kontrolují předložené dokumenty.

jaký je termín splácení pojistného pojištění CTP

Pro každý případ je ve společnosti provedena úvaha. Na základě údajů se rozhoduje. Obvykle po přijetí za 1-2 týdny je částka na účtu dotčené strany.

Zrychlení postupu

Ve skutečnosti z mnoha důvodů mnoho společností odkládá financování. Abychom se nedostali do takové situace, doporučujeme osobně předložit dopravní policie formulář s formulářem 11 od pojišťoven. V opačném směru od inspektora můžete také samostatně předat potřebné dokumenty pojistitelům. V tomto případě je žádoucí provést kopie všech dokumentů, které jim byly předány.

Zraněná strana má právo odmítnout odborníka nabízeného pojišťovnou. V takovém případě budete muset využít služeb nezávislých odhadců. Také po rozhodnutí se majitel automobilu může příležitostně obrátit na svého agenta, který se zajímá o to, aby věci posunuly dopředu.

jaké jsou podmínky placení pojištění

Pokud skončí všechny předběžné normy, je nutné okamžitě obrátit se na soud.

Využití zprostředkovatelů

Ochrana vašich práv může být svěřena profesionálnímu mediátoru, který není zákonem zakázán. V některých případech může taková spolupráce s těmito společnostmi výrazně zrychlit podnikání nebo dokonce zvýšit částku platby.

Viz také: Jak zpochybnit trest za parkování na nesprávném místě

Tyto organizace jsou schopny poskytnout takovou pomoc:

 • právní poradenství;
 • zajištění přípravy a předkládání dokumentů soudu;
 • Odvolání u soudu na straně poškozeného.

kdy pojištění nezaplatí včas na CTP

Tento seznam není omezen, protože v každém případě budou muset jednat individuálně.

Majitel vozidla může nezávisle přispívat k šetření, což projevuje zájem o tento proces. Není vhodné souhlasit s předáváním dokumentů poštou. Také nechodte k neopatrným pojistitelům a odkládejte podání k soudu. Pokud jsou zjištěna porušení, musíte okamžitě kontaktovat PCA a FSIS.

LEAVE ANSWER