Jaká je minimální doba registrace ctp?

S pomocí povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti se stát snaží zlepšit vztahy mezi účastníky silničního provozu v případě nehody s poškozením. Pojišťovny by se měly v takovém případě zabývat náhradou.

Existují zvláštní podmínky pro registraci tohoto typu pojištění automobilů, ale ne každý ví, na jakou minimální dobu můžete vydat CTP. V těchto vztazích existují pojmy období trvání smlouvy a doba užívání automobilu. Tyto pojmy se budeme zabývat.

Obsah

  • 1 Definice různých období
  • 2 Doba trvání OSAGO
  • 3 Trest za porušení podmínek CTP
  • 4 Závěr

Definice různých období

Aby bylo možné správně stanovit podmínky pro použití povinného dopravního pojištění, je třeba vědět, že v Rusku existuje několik kategorií motorových vozidel, která mají být pojištěna.

za jaké minimální období je možné vydat pojištění s nízkou cenou

Rozdělení se děje podle regionální příslušnosti:

  • rezidentní přepravu registrovaná v Ruské federaci;
  • automobilová doprava dlouhodobě vstoupila na území Ruské federace;
  • tranzit přes území Ruské federace dále.

U vozidel, která mají registraci v Rusku a pravidelná čísla, je minimální doba pojištění povinného pojištění TPL 3 měsíce.

Kratší doba pojištění odpovídá nižší částce platby. Tato závislost však není přiměřená. Různá období mají svůj vlastní koeficient. Pokud například majitel vozu chce vydat minimální dobu pro registraci CTP za tři měsíce, zaplatí polovinu ceny ve výši 0,5.

Pokud existuje zájem ušetřit a využít pojištění po dobu 6 měsíců, celková roční částka se vynásobí 0,7. Úspory v tomto případě budou tedy činit 30%. Výpočet se provádí na tabulce koeficientů.

Pokud vezmeme v úvahu koeficienty, lze vidět, že při kratším pojistném období bude každý den užívat vozidlo více než za plnou platbu za rok.

Při nákupu CTP po dobu několika měsíců může majitel vozidla "zakoupit" zbývající čas zcela nebo částečně s ohledem na již vynaložené peníze. To znamená, že 0,7 nákladů na politiku za prvních 6 měsíců, můžete přidat do konce šesti měsíců 30% zbývající částky a bezpečně dosáhnout druhých 6 měsíců.

Viz též: Značky zakazující parkování: pokrytí

jaká je minimální doba registrace pro registraci

Částečné pojištění může být rozděleno po celý rok v obvyklých obdobích. Po zaplacení 6 měsíců si vybereme vhodný čas, například pár měsíců na jaře, pár v létě a zbytek na podzim.

Doba trvání OSAGO

U vozidel registrovaných v zahraničí a vstupujících na krátkou dobu do dvou týdnů je nutné zakoupit povinný CTP po dobu 5-15 dnů. V opačném případě bude majiteli udělena pokuta.

U vozidel v tranzitu je doba povinné politiky 20 dní. V opačném případě musí automobil opustit území Ruska nebo formalizovat standardní verzi pojistné smlouvy CTP za podmínek, které odpovídají vozidlu, který je rezidentem.

Trest za porušení podmínek CTP

Existují dva typy sankcí pro uživatele. Oba jsou finanční. V případě nepřítomnosti CTP od řidiče bude inspektor silniční dopravy požadovat zaplacení pokuty 800 rublů. Pokud tato zásada předpokládá použití automobilu v určitém období a majitel vozidla vystoupí do automobilu mimo toto období, bude trestem 500 rublů.

jaká je minimální doba, kterou můžete OSAGO rychle dostat

Inspektoři automobilů mají právo potrestat takové trestné činy alespoň na každém křižovatku. Proto v některých případech vydáte CTP bude levnější, než pravidelně platit pokuty.

Závěr

Vytvoření politiky na kratší dobu ušetří trochu financí. Částka a termín však nebudou v přímém poměru. Můžete také zaplatit za pojistku v částech, přičemž platí za smlouvu navíc tři nebo šest měsíců.

LEAVE ANSWER