Co je osvědčení o registraci vozidla?

Současná právní úprava ukládá majitelům vozidel povinnost podstoupit registrační řízení týkající se vlastnictví automobilů. Je také nutné včas provést změny v dokumentech nebo je zcela vytisknout.

Podle provozních pravidel musí mít majitelé vozidel osvědčení o registraci automobilu nebo motocyklu. Není nutné je nosit všude, ale dokument musí být řádně proveden a v případě potřeby předložen k registraci nebo opětovnému registraci a v jiných případech.

Obsah

 • 1 Co je osvědčení o registraci vozidla?
 • 2 Co je osvědčení o registraci vozidla?
 • 3 Změna a nahrazení
 • 4 Finanční problém
 • 5 Řízení bez STS

Co je osvědčení o registraci vozidla?

Обычно вопросы о внешности данного документа актуальны для начинающих водителей или для тех, кто прибыл на постоянное место жительства из соседних стран в РФ. Получить информацию о том, Jak vypadá certifikát registrace vozidla? можно у знакомых водителей или на официальном сайте ГИБДД. Также на нашей странице имеется соответствующее изображение.

Je důležité vědět, že podle osvědčení o vozidle znamená dokument, který obsahuje důležité informace o majiteli konkrétního automobilu a je vydán při registraci vozu na dopravní policie.

Hlavní rozdíl od PTS v certifikátu je, že musí být předložen inspektorům silniční policie při zastavení vozidla. V tomto ohledu se doporučuje vzít dokument spolu s právy a pojistnou smlouvou (CASCO / CTP).

Jak vypadá certifikát registrace vozidla?

Cestovní přeprava se vztahuje na primární doklady a je vydáván výrobcem automobilu. Také může být vydáno při celním dovozu. Základní informace jsou zadávány do TCP a často zůstávají nezměněny až do konce životnosti vozidla.

Osvědčení vydané provozní policií majitele se změní s každým novým majitelem. Bude duplikovat základní data z TCP a přidat informace o vlastníkovi. Důstojník, který čte dokument, má všechny potřebné informace o vozidle a majiteli.

Что такое свидетельство о регистрации ТС

Vizuálně je JTS oboustranný dokument o rozměrech 80x115 mm. Jedna ze stran je přední strana (titulní) a druhá je zadní strana. Na obou stranách je číslo a série dokumentu. Parametry musí odpovídat různým místům.

Viz také: Co dělat, když pachatel nehody zmizel z místa nehody

První stránka obsahuje textové informace o dopravě, které se většinou shodují s parametry uvedenými v názvu provozu PTS. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že popisovaná stránka obsahuje státní registrační číslo vozidla.

Druhá stránka popisuje údaje o majiteli vozidla. Zejména jeho pasové údaje jsou označeny například adresou, příjmením, jménem, ​​patronymickým názvem. Existuje řádek o státním orgánu, který vydal dokument. Důležitou oblastí je umístění zvláštních značek. V takovém oboru jsou předepsány případné změny v konstrukci a podobné funkce, například dopravní policisté předepisují informace tam, kde byl automobil převeden z kapalného paliva na plyn.

Změna a nahrazení

Navrhujeme vzít v úvahu vzorek (osvědčení o registraci vozidla) nebo originál. Od roku 2018 nejsou v něm povoleny žádné změny. To je způsobeno skutečností, že CTC se stává jednorázovým. Je-li nutná korekce informací, kontaktujte pro úplnou výměnu. Nejčastěji se to děje po změně příjmení při manželství.

Co je certifikát registrace vozidla?

Majitel vozidla má právo změnit osvědčení o registraci vozidla v následujících případech:

 • pokud jsou v přijaté příbalové informace nalezeny nesprávné nebo nesprávné informace;
 • po změně osobních údajů majitele, které neodpovídají pasu (změny jména, adresy registrace apod.);
 • kdy je certifikát mechanicky poškozen a není možné číst data z něj.

K provedení výměny má majitel vozu právo požádat jakýkoli útvar dopravní policie bez odkazu na adresu trvalého nebo dočasného zápisu. Inspektoři v oddělení budou muset poskytnout následující dokumenty:

 • pas majitele automobilu;
 • formulář žádosti;
 • potvrzení o zaplacení státní daně;
 • bývalé důkazy, pokud jsou k dispozici.

Chcete-li šetřit čas při psaní aplikace, doporučujeme vám ji stáhnout z našich webových stránek a vyplnit je předem. V oblasti změn je třeba poznamenat, že údaje nejsou upraveny v důsledku strukturálních změn.

Častí uživatelé internetu mohou přistupovat k portálu Gosuslug a samostatně se zaregistrovat pro výměnu dokumentů. To bude vyžadovat předchozí registraci na virtuálním zdroji.

Je důležité vědět, že po změně registrace v cestovním pasu není vyžadováno úplné jméno nebo mechanické poškození JTS, které by vozidlu poskytlo inspekci k inspekci.

Tato pozice pro dopravní policie byla upravena příslušnými správními předpisy ministerstva vnitra. Pokud se ovšem záměrně projevil zásah, např. Motor byl vyměněn v autě, pak je nutno vozidlo prokázat.

Viz také: Potřebuji technickou prohlídku nového vozu?

Finanční problém

Vzhledem k fotografii osvědčení o registraci vozidla stojí za to, že pro rok 2018 je výše státního poplatku za jeho nahrazení 500 rublů. Podrobnosti o zaplacení je třeba provést v regionální pobočce dopravní policie.

Je třeba vzít v úvahu, že TCP je předmětem úpravy paralelně. Při změnách pasů je třeba připravit 350 rublů.

Je-li současná potřeba takové operace, pak v průběhu roku 2018 můžete ušetřit až 30% z plateb. To lze provést po registraci na portálu Gosuslug a přihlášení se k němu. V tomto případě bude celková cena obou dokumentů 350 + 245 rublů.

Jak vypadá certifikát registrace vozidla?

Pokud potřebujete obnovit certifikát, budete muset projít předměty podobné náhradě. Stejná operace se provádí v případě ztráty nebo krádeže.

Řízení bez STS

Je důležité vědět, že v Rusku není dovoleno řídit vozidlo bez JTS. To je uvedeno v dopravních předpisech p.2.1. Také podle zákona o správních přestupcích musí mít vozy z celní unie podobné doklady, které potvrzují dočasnou přepravu vozidla. V opačném případě na takových majitelích automobilů a těm, kteří zapomněli vydat certifikát z domova, čeká 500 dolarů, a auto bude odesláno do oblasti.

Zvláštní pozornost by měla být věnována osobám, které se nedávno podařilo změnit jméno nebo jiné osobní údaje v civilním pasu nebo právu, ale nenahrazovalo osvědčení o registraci automobilů. Tento postup je dán 10 dnů, stejně jako změnit data po koupi auta.

Je třeba mít na paměti, že řízení vozidel, které nejsou registrovány předepsaným způsobem, znamená pokutu ve výši 500-800 rublů pokuty. poprvé, a pro druhý akt musíte se rozdělit na 5 000 rublů nebo ztratit práva po dobu 3 až 12 měsíců.

Vycházíme z toho, že je důležité sledovat včasné zavedení změn v dokumentech a vzít s sebou JTS při opuštění auta. V opačném případě bude majitel vozidla pokutován nebo zbaven schopnosti ovládat auto.

LEAVE ANSWER