Co dělat v případě nehody, jak vyřešit problém s osago

Rostoucí počet vozidel na silnicích zvyšuje riziko nehod. Dokonce i když pečlivě řídíte vozidlo sami, můžete se stát pasivním účastníkem dopravní nehody. Zvažte takové situace a zjistěte, co dělat v případě nehody. To platí zejména s ohledem na škody. Koneckonců řidiči mají nyní zásady CTP nebo zásady CASCO, které jsou nutné k zjednodušení řešení většiny problémů.

Obsah

 • 1 Akce účastníků během nehody
 • 2 Dopravní předpisy v případě nehod
 • 3 Jak se chovat okamžitě po nehodě
 • 4 Jak komunikovat s dopravní policií
 • 5 Poškození

Akce účastníků během nehody

Jako kdyby se účastníci dopravní nehody nepomírali na své podnikání, neměli by po skončení akce opustit své místo. Většina řízení bude vedena ne ve prospěch toho, kdo unikl z nehody. Kromě toho jsou akce strany jednoznačně vykládány jako porušení dopravních pravidel, které již zahrnují pokutu ve výši 1000 rublů. Je také možné zbavení práv až na 1,5 roku a správní zatčení za 15 dní.

co dělat v případě velkého neštěstí

Stávající postup při nehodě zahrnuje fixaci jakékoli události spojené s poškozením konstrukcí, vozů nebo lidí. I když došlo ke kolizi se stromem, pravidla silnice vyžadují volání inspektorů dopravní policie, aby vypracovali protokol.

Když došlo k událostem, při nichž byla dotčena osoba nebo několik lidí, nejlepším řešením této situace by bylo obdržet potvrzení, které by naznačovaly, že řidič nemá žádné zranění a stížnosti. V opačném případě se oběti mohou obrátit na orgány činné v trestním řízení a následně opravit zranění, které obdrželi nebo vymysleli.

Dopravní předpisy v případě nehod

V pravidlech silnice jsou jasné pokyny, co mají dělat v případě nehody. Podle těchto pokynů je třeba:

 • zastavte a nehýbejte vůz z místa nehody;
 • opustit pozemní položky související s touto událostí;
 • instalujte výstražný štítek pro nouzové zastavení (nejméně 15 m v městských oblastech a nejméně 30 m mimo město);
 • zapněte "nouzový gang" v autě.

co dělat v případě nehody

Pokud je potřeba kvalifikovaná lékařská pomoc musíte zavolat sanitku, a před příjezdem co nejvíce poskytnout lékařskou pomoc. Povoleno odesílat oběti přepravou. Můžete také vzít pacienta na jedno z vozidel, které se účastnily nehody, ale nejprve si na místě nehody opravit svou pozici a pak se vrátit k dalšímu vyšetřování.

Stanovení místa přepravy by mělo být prováděno za přítomnosti svědků. Na úseku silnice by měla být pozice automobilu popsána barvou, křídou nebo jinými improvizovanými prostředky.

Před příjezdem dopravní policie, kdykoli je to možné, účastníci událostí shromažďují údaje od svědků zaznamenáním adres, příjmení, telefonních čísel nebo údajů z pasu. Pokud neexistují žádné oběti a všechny strany se dohodly, můžete sestavit plán událostí, podepsat to se všemi účastníky a pak vzít dokument na policii nebo do úřadu dopravní policie, aby zajistil incident správně.

Viz také: Pachatel nehody zmizel ze scény: OSAGO

Jak se chovat bezprostředně po nehodě

Nepřestávejte k přesvědčování nebo reagujte na hrozby a nevolte dopravní policie. Skutečnost incidentu vyžaduje povinnou fixaci. Často řidiči ve stavu šoku nemohou provést adekvátní analýzu převažujících okolností a poškození, které dostali, a proto panicují, a přinášejí agresivnější stranu. Také není nutné brát dokumenty nebo peníze z druhé strany, protože tato skutečnost může být považována za vydírání, což povede k zhoršení viny.

Rovněž není žádoucí vysvětlovat své činy nebo souhlasit s takovými vysvětleními celé situace od druhé strany. Charakteristiku událostí, ke kterým došlo, může být dána pouze během práce analytického týmu. A dokonce i tehdy je nutné zvolit nejjednodušší jazyk.

co dělat, když se dostanete do nehody

Zóna, ve které došlo k nehodě, by měla být pečlivě prozkoumána, aby byla viditelnost silničních značek. To vezme v úvahu kvalitu vozovky, osvětlení místa a nepřítomnost zjevného rušení řidičům.

Jak komunikovat s dopravní policií

Při interakci se zaměstnanci vnitřních orgánů byste se neměli okamžitě identifikovat jako viníka. Události mohou být vinné jako silniční služby, autoservisy, kde probíhala oprava, a druhá strana, účastník událostí. Proto není nutné, aby ostatní účastníci byli soukromí s důstojníky vymáhání práva po dlouhou dobu.

Není třeba chovat se jako pasivní pozorovatel, dávat celý popis událostí a dělat předběžná rozhodnutí v rukou cizinců. Ukažte svůj mírný zájem a nejlépe využijte všechny podrobnosti uvedené v inspekční zprávě.

Před podepisováním dokumentů je nutné přečíst všechny zadané informace. V případě potřeby můžete do přidělených polí přidat poznámky.

Nepodepisujte žádné prázdné formuláře nebo prázdné listy papíru.

Pokud inspektor dopravní policie nebo inspektor nechce něco v protokolu uvést, pak by tato skutečnost měla být v dokumentu zaznamenána samostatně. Je vhodnější, aby inspektor označil přítomnost nebo možnost skrytých vad, které se objevily po nehodě.

Viz také: Vytvoření duplicitního čísla na stroji

Výsledkem činnosti policejní policie bude podrobný protokol se všemi systémy, maximální popis všech typů škod, jasné vysvětlení všech stran a svědků událostí.

Když byli lidé v důsledku incidentu zraněni, inspektor by měl sestavit několik dokumentů:

 • protokolová kontrola scény;
 • osvědčení o dopravní nehodě;
 • výsledek kontroly stavu technického stavu vozidla;
 • diagram znázorňující vzdálenosti mezi klíčovými objekty;
 • zdravotní dokument svědčící o alkoholickém nebo drogovém stavu řidičů;
 • písemné vysvětlení stran o událostech.

jaké akce v případě nehody na OSAGO

Takové dokumenty jsou odeslány do skupiny pro analýzu.

Poškození

Ve lhůtě deseti dnů od vyšetřování musí vyšetřovací orgány rozhodnout o incidentech, v nichž byli oběti, na směru nebo neurčení materiálů pro trestní řízení. Bez vážných důsledků je proces odložen na 15 dní, aby bylo možné rozhodnout o správním trestu. Při odvolání je poslední rozhodnutí dáno 10 dní. Chcete-li to provést, jděte na soud nebo vyšší úřady.

Vyšetřování dopravní policie končí vydáním osvědčení o incidentu účastníkům akce. S ní už můžete kontaktovat pojišťovny.

Podle starých pravidel by měla společnost, která je odpovědná za nehodu, odškodnit oběť v rámci OSAGO. Nyní můžete získat platbu nebo opravu, která bude zahájena pojišťovnou poškozeného. Podmínkou je, aby nedocházelo k žádným škodám na lidi a poškození majetku. V tomto případě by odhadované náklady neměly být vyšší než 50 tisíc rublů.

jaký postup při zhroucení

V takovém případě se akce v případě nehody na OSAGO uzavírají při zacházení s pojistnou smlouvou ve společnosti, která uzavřela smlouvu. Konečná výše náhrady se vypočítá na základě procentního podílu poškození poškozených prvků a vozidla jako celku.

Nezávislé prohlídky vozu pro posouzení škody jsou povoleny. Na základě těchto akcí je vypracován akt. Může být provedena předběžná nebo soudní inkasa.

Vzhledem k zatížení soudů a délce trvání procesu přezkumu je možné souhlasit bez účasti v těchto orgánech, a to zejména v případě, že proti tomu není namířena druhá strana. K tomu je vyjednána výše kompenzace a všechny dohody jsou písemně potvrzeny. Pokud se to stane na druhou stranu a druhá strana nechce reagovat, pak po 15 dnech musíte jet k soudu. Proces je třeba připravit, protože proces je odložen na dobu od několika týdnů do několika měsíců.

LEAVE ANSWER