V jakých případech zbavuje řidičský průkaz

Řidiči vědí, že cesta je plná překvapení. Různé situace nejsou vždy příjemné, a následně budou potrestány. Vedle sankcí uložených za porušení pravidel provozu je v současné době dočasně zbaven řidičského průkazu.

Článek zváží, co může být zbaveno řidičského průkazu a jak dlouho bude platný zákaz. Hlavní podmínky této otázky jsou popsány v Kodexu administrativních porušení.

Obsah

 • 1 Účel nefinančního trestu
 • 2 Podmínky dočasného zbavení certifikátu
  • 2.1 Interval 1-6 měsíců
  • 2.2 Interval 6 měsíců 1,5 roku
  • 2.3 Interval 1,5-3 let
 • 3 polehčující okolnosti
 • 4 Odprodej pohledávek
 • 5 Jízda bez licence

Účel nefinančního trestu

Opatření na potírání porušovatelů dopravních pravidel jsou zpřísněna. To je dáno touhou státu, aby vnesl zodpovědný postoj k chování na silnicích. To je způsobeno tím, že dopravní nehody způsobují nejen materiální škody, ale také poškozují zdraví a životy občanů.

ve kterých případech zbavuje řidičský průkaz za jeden rok

Ne všechny finanční tresty jsou účinným opatřením, proto v poslední době byly zavedeny takové formy, jako je povinná práce a dočasné zbavení práv. U řady řidičů se tyto faktory staly rozhodujícími. Současně zůstává konečné rozhodnutí o tom, v jakých případech je řidičský průkaz zbavený nebo zda je uložen mírnější trest, pokud je to možné. Tam řidič má možnost obhájit svůj případ v každé situaci.

Podmínky dočasného zbavení identity

Legislativně stanovil určité časové intervaly pro odnětí práv. Existují však obecná omezení pro všechny případy. V legislativních dokumentech neexistuje žádná lhůta kratší než 1 měsíc za protiprávní jednání za volantem a maximální doba je omezena na 3 roky. Možnosti jsou také zvažovány pro zbavení povolení vozidla pro život.

Interval 1-6 měsíců

 1. Od 1 do 3 měsíců bude na registrovaném vozidle zbavena jízdy bez čísla státu, stejně jako při ztrátě speciálního vozu s barevnými nápisy a dalšími symboly a blikajícími světly.
 2. Od 2 do 4 měsíců pro přepravu objemného zboží, který vyčnívá 10 cm nebo více z povolené normy.
 3. Od 3 do 6 měsíců během zavírání nebo odklonu uzavřené bariéry, stejně jako během jiných signálů, které zakazují průsečík sítě (semafor, zaměstnanec železničního podniku).
 4. Od 4 do 6 měsíců budou zbaveny rychlosti rychlostí 60-80 km / h. Porušení přepravy velkého speciálního nákladu (změna trasy, tonáž, metrická oblast). Odjezd do blížícího se pruhu. Přeprava zboží klasifikovaného jako "nebezpečný" bez povolení.
Viz také: Začínáme s posunem

ve kterých případech je řidičský průkaz zbaven soudního řízení

Interval 6 měsíců 1,5 roku

 1. Od 6 do 12 měsíců pro řízení vozidla s vestavěnými světelnými zařízeními červené barvy nebo jinými, jejichž barva neodpovídá barvě, která byla stanovena pro provoz podle dopravních předpisů
 2. Po dobu 12 měsíců pro opakované porušení železničního přejezdu.
 3. Od 1 do 1,5 roku pro jízdu, po níž oběť utrpěla menší zdravotní škody. Také trestaní řidiči, kteří dobrovolně opustili místo nehody, ke které byli účastníkem. Pro motoristy, kteří řídí auto s neoprávněně vyznačeným označením aut provozních služeb. Řidiči, kteří nelegálně instalovali světelné a zvukové signály, s výjimkou poplašného systému (neoprávněné zařízení je staženo).

Interval 1,5-3 let

 1. Od 1.5 do 2 let za porušení pravidel provozu, které vedly ke zranění zdraví mírné závažnosti. Odmítnutí podstoupit lékařskou prohlídku ke kontrole stavu intoxikace alkoholem. Použití alkoholických návykových látek nebo omamných látek po zastavení inspektora vozidla a před provedením lékařské prohlídky. Deprese se provádí za jízdy, když je pod vlivem alkoholu nebo předává vozidlo osobě v tomto stavu. Pro podávání zvukových nebo světelných signálů se nelegálně instalují příslušná zařízení (odstranění světelných nebo zvukových zařízení).
 2. Důvody odnětí řidičského průkazu na dobu nejvýše tří let spočívají v tom, že řidič porušil články správního řádu, které předepisují lékařskou prohlídku o přítomnosti alkoholu a drog v krvi nebo porušují nebo opakovaně havarují se středně těžkým zraněním.

Polehčující okolnosti

Pouze soud ji může nazvat "vinným" a vyslovit verdikt v naší zemi. Soudní orgány však tento typ trestu vždy neudělají. Okolnosti případu mohou být ovlivněny různými okolnostmi, včetně těch, které budou ve prospěch obviněného.

co vás může zbavit řidičského průkazu v Rusku

Jejich omezený seznam je uveden v článku 4.2.2 Kodexu správních přestupků. Současně má soudce právo nezávisle určit některé okolnosti jako zmírňující chybu.

Odnětí práv k dluhům

Od ledna 2016 nabyly účinnosti drobné, ale významné změny zákona o vymáhání práva. Podle těchto změn můžete ztratit řidičský průkaz i za dluhy na podporu dětí. Když částka neplacení dosáhne 10 tisíc rublů, vykonají soudní vykonavatelé.

za to, co mohou dlouhodobě v Rusku zbavit řidičského průkazu

Odnětí práv k dluhům

Oznamují příjemcům jakýmkoli vhodným způsobem o existenci dluhu. To se děje i e-mailem. Dluhu můžete zkontrolovat na tomto řádku na webu.

Podívejte se také na: Jak jezdit na krabicovém stroji v zimě

Nesplacené pokuty mohou být zahrnuty do seznamu, pokud jejich celková hodnota překročí také 10 tisíc rublů. Informace o nezaplacení dopravních policistů jsou přeneseny do orgánů FSSP 80 dní po spáchání přestupku. Dále mají soudní vykonavatelé právo pozastavit práva, která řidič může někdy zjistit i náhodou po kontrole svých dokladů na pracovišti policejní policie.

pro které mohou mít řidičský průkaz po dlouhou dobu

Dočasné zbavení práv soudními vykonavateli

Osoby se zdravotním postižením ve skupinách 1 a 2, ve kterých je toto vozidlo spojené se zdravotním postižením nebo závislé osoby, jsou zdravotně postiženými skupinami 1 a 2, nespadají do působnosti tohoto nařízení Také soudní vykonavatelé odmítnou certifikát od těch řidičů, pro které je vozidlo jediným a legálním prostředkem na živobytí.

Termínová deprivace končí po splacení dluhu. Jakmile úředník obdrží údaje, druhý den je povinen předat dopravnímu úřadu informace o odstranění omezení. Ve skutečnosti může být tento proces zpožděn delší dobu.

Dluhy z bankovních úvěrů nepodléhají tomuto zákonu. U zbývajících dluhů je žádoucí dosáhnout odloženého nebo splátkového plánu, aby se zabránilo omezením řízení.

Pokud vlastník automobilu během tohoto období poruší zákaz řízení nezaplacených dluhů, bude podle správního řádu řidiče potrestán odnětím práv po dobu 12 měsíců nebo 50 hodin povinné práce.

Jízda bez licence

Řidič nemůže legálně cestovat ve vozidle bez platného certifikátu s otevřenými potřebnými kategoriemi. Je jasně uvedeno i v SDA. Trest za řízení bez licence pro "zbavené řidiče" je mnohem závažnější než pro ty, kteří nemají ani tento doklad. Koneckonců, nováčci vypadnou jen jemně.

jaké jsou důvody pro zbavení řidičského průkazu

Řízení bez licence je porušení pravidel provozu

Podle zákona nemůže soudce opakovaně zbavit řidiče práv, pro která nebyla uplynula lhůta pro stažení certifikátu. Také ministr Themis nemá žádnou možnost zabavit práva po dobu delší než 3 roky. Někteří řidiči to považují za úlevu a snaží se jezdit bez licence.

Podle čl. 32.7 h.3 správního řádu rozhodnutí vydaného soudcem vstupuje v platnost od následujícího dne, kdy skončí předchozí. Proto je tento termín ještě shrnut a nepoctivý řidič prosazuje své právo na získání svých práv.

LEAVE ANSWER