Řidič akce v případě nehody: instrukce

Bohužel na silnicích jsou různé, včetně nepříjemných, situací spojených s dopravními nehodami. V takovém případě musí každý řidič vědět, kam volat během nehody, a co dělat, pokud k tomu dojde.

Stres je považován za normální po takové události. Všichni řidiči ji nesou různými způsoby: někdo se zavírá a sedí v autě a někdo, naopak, vyběhl z auta a prudce reagoval na situaci.

Obsah

  • 1 Správné chování během prvních minut po nehodě
  • 2 Další kroky po dopravní nehodě
  • 3 Práce s místem nehody
  • 4 Co neudělat
  • 5 Závěr

Správné chování během prvních minut po nehodě

Doporučení týkající se činnosti řidičů byla poskytnuta i na místě silniční inspekce. Obsahují jednoduchý a jasný algoritmus činností, který také pomáhá zjistit, kam volat během nehody, nehody.

Jedním z prvních kroků je zastavení vozidla a vypnutí motoru. Dále je třeba varovat ostatní zapnutím alarmu v autě. Pokud není potřeba (auto je vypnuté nebo někdo nepotřebuje naléhavou pomoc), pak neotáčejte náhle auto. V stresovém stavu nemusí být vozidlo, které se pohybuje v procházejícím nebo opačném směru, které může vytvářet další nebezpečí.

jaké jsou hlavní akce řidiče v instrukci o nehodě

Pokud opustíte auto, musíte zkontrolovat, zda někdo potřebuje první pomoc nebo jinou pomoc, a pokud je to nutné, můžete zavolat v případě nehody do sanitky, policie nebo ministerstva pro mimořádné události, pokud je jejich přítomnost nutná. Abyste neztrácel drahocenný čas, můžete okamžitě vytočit záchranné služby.

Potřebujete vědět, že tísňové číslo 112 je volné pro hovory od jakéhokoli druhu telefonů a operátorů.

Po těchto důležitých voláních si mnozí lidé myslí, co dělat dál, pokud se dostanou do nehody. Odpověď je jednoduchá - musíte nastavit značku nouzového zastavení. Město vyžaduje nejméně 15 m, a mimo osady je umístěno ne více než 30 m.

Viz také: Jaký je rozdíl mezi vznětovým motorem a benzínovým motorem?

Další kroky po dopravní nehodě

Je třeba shromáždit co nejvíce informací o těchto událostech "v horkém pronásledování". To pomůže při dalším vyšetřování. Pokud existuje příležitost, pak stojí za to držet video a fotografovat stav všech objektů a účastníků incidentu. Čím podrobnější bude materiál, tím jasnější bude obraz událostí.

kde volat v případě nehody

S ostatními účastníky by se neměli hádat o vinu nebo míře viny v těchto událostech. Agrese nepomůže při zjišťování pravdy.

Kategoricky stojí za to opustit řízení před příjezdem silniční policie. Je to spíše, když jste poškozeným.

Pokud existuje příležitost, je nutné jasně zaznamenat údaje o všech vozidlech, poznávacích značkách, zvláštních značkách, přepsat údaje z technického pasu, řidičského průkazu nebo občanského pasu.

Pokud jsou svědci, nezapomeňte přepisovat jejich údaje: telefonní číslo, domácí nebo pracovní adresu, údaje o pasu. Pokud by nebyli svědci, pak by tato skutečnost měla být v protokolu zdůrazněna a zdůrazněna.

Pracujte s místem nehody

Je třeba co nejvíce opravit škody na vlastním autě. Pohyb nebo jiné akce s vozidly lze interpretovat jako pokus o falšování důkazů. Proto by se neměly dotýkat ani části strojů, pokud je to možné.

kde volat během nehody

Je také nutné kontrolovat činnost ostatních stran incidentu, protože z jejich strany by také neměla docházet ke změně umístění událostí. Pokud jsou takové pokusy zaznamenány, je třeba je zaznamenat pomocí fotografie nebo videa.

Inspektoři dopravní policie, kteří přišli na místo, jsou povinni v protokole zaznamenat veškeré činnosti řidiče při nehodě, jejich popis zaměstnání je zavazuje. Pro řidiče bude kladným aspektem maximální možná účast v řízení.

Je třeba zkontrolovat podrobnosti s přihlédnutím ke všem "banalitám" schématu, které ukazují události, které proběhly. Je nutno se zabývat stavem značení, přítomností a viditelností dopravních značek, provozuschopností a viditelností semaforu a celkovým posouzením situace.

Viz také: Je možné podvést dýchací přístroj

Schéma, na kterém je schéma použito, by mělo být co nejpřesnější, aby bylo možné vázat na stacionární předměty.

Musíte vědět, že schéma havárie je kresleno pouze pero, nikoli tužkou!

Pokud je dle vašeho názoru slabá, pak máte právo připojit náčrtek k případu.

Protokol by měl odrážet aktuální a nejednoznačně interpretovaný stav věcí. Koneckonců, jednoduchá deformace křídla a křídlo, které je prakticky vytržené, vyžadují jinou kompenzaci nebo opravu.

Lze tvrdit, že trvá na zaznamenání možných skrytých vad vyplývajících z nehody v protokolu. Takže můžete doufat v jejich odškodnění.

Co neudělat

Je třeba soustředit se a nepsat něco "nadbytečného", které nesouvisí s událostmi. Také nedělejte sliby v žádné podobě. A nepodepisujte finanční příjmy.

co dělat, když se dostal do nehody

Nemůžete podepsat prázdné protokoly nebo prázdné listy papíru, pod jakýmikoliv argumenty všech stran!

Musíte podepsat méně dokumentů a předtím musíte přečíst všechny informace a přiřadit svůj názor na navrhované stanovisko na konci.

Od silniční policie musí řidič obdržet správně vyplněný formulář osvědčení 748, kopii protokolu o správním porušení, kopii rozhodnutí o zahájení řízení.

Po urovnání záležitostí s dopravní policií můžete zahájit řízení s pojišťovnami. Budou muset předložit dokumenty obdržené od inspektora.

Závěr

Během dne je přinejmenším nezbytné upustit od užívání alkoholu. Možné kontroly neodhalí čas použití, ale ukáží přítomnost nepřijatelných ppm v krvi. A tato situace nebude ve vaší prospěch.

LEAVE ANSWER