Opravy samočinného navíječe

Každý řidič chce řídit auto, které se dá předvídatelně chovat od začátku otáčení klíče v zámku zapalování. Ale někdy v tomto okamžiku jsou problémy s autem. Jeden z pachatelů této události může být relé ve startéru.

Před kontrolou startovacího navíječe se doporučuje ujistit se, že diagnóza je jednoznačná. Za tímto účelem se provádí kontrola povrchu zúčastněných prvků v systému spuštění vozidla.

Obsah

  • 1 Diagnostika problémů se spuštěním motoru
  • 2 Jak funguje relé
  • 3 Nejpravděpodobnější chyby
  • 4 Práce na výměně relé

Diagnostikovat problém při spuštění motoru

Řidič musí zajistit, aby problém spočíval výhradně v selhání relé. K tomu můžete utratit vizuální kontrola elektrického zapojenínabití akumulátoru. Je-li tento obvod a všechny parametry normální, pak s vysokým stupněm pravděpodobnosti porucha spočívá v spouštěcím relé.

jak rychle zkontrolovat startovací navíječ

Chybějící kliknutí ze spouštěče znamená, že navíječ nefunguje. Pokud je zapnuto / vypnuto, je porucha mimo relé.

Nejprve potřebujete zkuste to znovu s klíčem v zapalování. Mlčení motoru v reakci na tyto akce povede k analýze startéru. Před demontáží startovacího relé je však nutné jej vyjmout z motorového prostoru.

Viz též: jak zkontrolovat startér na baterii.

Jak funguje relé

Znalosti zařízení vždy pomáhají porozumět závadám mechanismu, a tak objasníme princip fungování spouštěče relé startéru. Cívka přijímá napětí z autobaterie. Díky tomu se vytváří magnetické pole, které interaguje s kotvou, která otáčí pružinou. Díky vzájemnému působení s Bendex se tento pohybuje s ozubeným kolem setrvačníku klikového hřídele.

jak v garážových podmínkách je výměna hlavního válce spojky

Reléový obvod

Uzavřené kontaktní prvky blokují přívod napětí do vinutí, avšak kotva způsobená magnetickým polem nevystupuje ze záběru. Vrací se pouze díky přídržné pružině po ukončení elektrické cívky. Bendex v tomto okamžiku mimo záběr s setrvačníkem.

Viz také: Jak vyměnit držák motoru

Nejpravděpodobnější chyby

Vizuální kontrola chybného relé zpravidla odhaluje spálené vedení na kolících. Také kontakty sami klesají (lepkavé), je možné izolovat a spálit vinutí cívky.

jak opravit startovací relé s vlastními rukama

Často se můžete zaměřit na takové příznaky, po kterých budete možná muset opravit relé navíječe startéru sami:

  • nezapínání startéru po spuštění motoru;
  • po zapnutí klíče na startéru může dojít, ale motor nezačne dále;
  • Po otočení klíče můžu slyšet nečinné otáčení startéru, ale motor mlčí.

Chcete-li opravit relé, musíte tuto položku rozebrat. Existují však modely, které mají skládací zařízení, které je třeba pouze vyměnit. Tento typ oprav je nejběžnější.

Výměna relé funguje

Jakékoli akce, ačkoli demontáž nebo alespoň kontrola rušivého relé startéru, by měla začínat odpojením napájení od baterie vozidla. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratu a poškození všech kabelů. Taková náhrada může být velmi drahá.

jak demontovat startovací navíječ

Remkomplekt

Před otevřením skříně je nutné vyčištění sazí a nečistot z povrchu, aby se nedostaly do elektrického zařízení. Potom musíte uvolnit matici na sestavě kartáče a odpojit kontakt od šroubu. Nyní můžete uvolnit kravatu a její šrouby, které tlačí blok na hmotu. Dostáváme relé z motorového prostoru.

Odšroubujte matici na konci a odhalte vnitřní obsah. Vytáhneme vypálené nebo nevypracované jádro a na jeho místě namontujeme nové. Montáž se provádí v opačném pořadí a namontujte součást v motorovém prostoru. Pokud bylo vše správně sestaveno, motor by měl začít poprvé.

LEAVE ANSWER