Alternátor napínacího pásu

Moderní automobily jsou složitou sadou různých částí a mechanismů, proto je obtížné udržovat správný stav součástí. Ale nejhorší ze všeho, když v nejkritičtějším okamžiku vůz náhle selže.

Proto je třeba před dalším odjezdem provést důkladnou technickou kontrolu důležitých systémů. Nejznámější je kontrola stavu a úrovně motorového oleje, tlaku v pneumatikách a hladiny chladicí kapaliny. Také nezapomeňte zkontrolovat pás alternátoru, jmenovitě stupeň napětí.

Generátor by měl správně pracovat a vytvářet potřebné napětí pro normální fungování elektrických systémů vozidla. Výkon závisí na rychlosti otáčení kladky, takže je velmi důležitá použitelnost řemenového pohonu. Pouhá přítomnost pásu nebude stačit pro normální provoz generátoru, musí mít určitou úroveň napětí. Pouze v tomto případě se opravdu nemusíte starat o napájení automobilu.

Obsah

 • 1 Význam nastavení
 • 2 Jak napnout pás alternátoru
 • 3 Jak utáhnout pás alternátoru pomocí nastavovacího šroubu

Důležitost nastavení

Zkontrolujte napětí pásu alternátoru

Chcete-li zkontrolovat napětí pásu alternátoru, musíte jej stisknout prstem

Pás přenáší rotační pohyb z klikové hřídele na generátor. Je vyroben z velmi odolného elastického vyztuženého kaučuku. Spojuje dvě (nebo více) řemenice, jejichž rychlost otáčení je několik tisíc otáček za minutu. Za takových podmínek je důležité, aby byl pás co možná nejblíže k odpovídající drážce řemenice. Tím zabráníte možnému sklouznutí. Slabé napětí pásky alternátoru je často doprovázeno charakteristickým pískem z motorového prostoru. Napětí řemenu může být:

 • nedostatečné;
 • nadměrné;
 • optimální.

Pokud je pás slabě napnutý, může se sklouznout, což snižuje účinnost generátoru. Také sklouznutí pásu způsobuje předčasné opotřebení. Silně napnutý pás přispívá k poruše ložisek generátoru.

Správnost nastavení napnutí je možné zkontrolovat zatlačením uprostřed pásu mezi oběma řemenicemi.

Viz také: Jak oživit autobaterii

Jak napnout pás alternátoru

Generátor je namontován na motoru tak, aby se mohl otáčet v určitém rozsahu vzhledem k ose upevňovacího šroubu. Poloha generátoru je fixována obloukovou tyčí se speciální štěrbinou a maticí. Optimální napětí pásky alternátoru se provádí při sledování následující sekvence akcí:

 1. Nejprve musíte odšroubovat matici, která je na liště.
 2. Pomocí montážní špachtle nebo jiného vhodného nástroje stiskněte generátor.
 3. Potom utáhněte matici zpět na lištu.
 4. Nyní můžete zkontrolovat napětí řemenu a pokud potřebujete opakovat celý proces.

Jak utahovat pás alternátoru pomocí nastavovacího šroubu

jak utahovat pás alternátoru pomocí nastavovacího šroubu

Nejjednodušší způsob, jak zvážit napnutí pásu pomocí nastavovacího šroubu

Nejpokrokovější, pohodlnější a praktičtější metoda je vyrovnání napětí šroubů. Pro kvalitativní provedení takového postupu je nutné dodržovat následující algoritmus:

 1. Utáhněte matice dolní a horní úrovně montážní sestavy generátoru, aby se uvolnily.
 2. Nastavovací šroub se natáčí ve směru hodinových ručiček. Poté musíte generátor vyvézt z hlavní jednotky a zároveň řídit stupeň napětí mechanismu pásu.
 3. Na konci montáže matice musí být generátor řádně utažen.

Bez ohledu na zvolený systém nastavení se po provedení celého postupu pomocí speciálního klíče musí provést 2-3 otáčky hřídele a znovu zkontrolovat napětí. Také měření bude nutné provést po krátkém výletu.

LEAVE ANSWER